Minun Lohjani- Ungdomsfullmäktiges enkät

Vi hoppas att de unga i Lojo svarar på enkäten under tiden 26.1 – 14.2.2021.

Ungdomsfullmäktige har tagit fram en enkät  om sin verksamhet och om Lojo som främst riktar sig till de unga i åldern 13-22 år men även till andra privatpersoner samt till tjänstemän och förtroendevalda. Frågorna har samlats in i samband med möten i höstas av medlemmarna i ungdomsfullmäktige och de är delvis baserade på den respons man fått från de unga i Lojo.

Syftet med enkäten är att få information om hur ungdomsfullmäktiges verksamhet ska utvecklas i Lojo och i viss mån använda informationen för att utarbeta en ny verksamhetsplan. Vi hoppas att de unga i Lojo svarar på enkäten under tiden 26.1-14.2.2021.  Webropol-enkäten har genomförts på finska.

Länk till enkäten   https://webropol.com/s/nuorisovaltuustonkysely2021

Lojo ungdomsfullmäktige är ett påverkansorgan som består av 13  unga i åldern 13-22 år som bor eller studerar i Lojo och som strävar efter att främja de ungas intressen i det kommunala beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år och de nya fullmäktige väljs med val. I valet av ungdomsfullmäktige försöker man beakta områdesmässig  representativitet, så att medlemmarna i ungdomsfullmäktige i mån av möjlighet väljs från varje högstadieskola samt läroanstalt på andra stadiet.  Man kan komma med i verksamheten även mitt i ungdomsfullmäktiges mandatperiod.  Om du blev intresserad av ungdomsfullmäktiges verksamhet eller att delta i den tveka inte att kontakta ordföranden.
Lojo ungdomsfullmäktige arbetar till förmån för de unga!

Mer information om ungdomsfullmäktige https://www.nuorilohja.fi/nuorisovaltuusto/
Ungdomsfullmäktige på Instagram: https://www.instagram.com/lohjannuva/

Relaterade nyheter:

Share This