Meddelande om poststrejkens effekter på Lojo stads social- och hälsovårdstjänster

Valtteri -varis

På måndag 11.11.2019 inleddes en strejk av PAU som företräder Postens personal. Strejken kan pågå i upp till två veckor. För Lojo stads del kommer strejken att orsaka störningar i utdelningen av brev. Tidsbokningsbrev kommer inte fram, beslut och epikriser kan inte levereras och strejken påverkar också sändningen av fakturor till klienter/kunder. I brådskande frågor tar Lojo stads personal kontakt per telefon.

Om du väntar på ett tidsbokningsbrev kan du ringa till hälsovårdscentralen eller tandvården eller skicka ett e-postmeddelande.   Om klienten behöver få ett brådskande uttalande som gäller hans/hennes hälsotillstånd eller t.ex.  en anhörigs eller närståendes dödsattest från staden ska man kontakta den enhet varifrån utlåtandet har begärts (t.ex. den egna hälsostationen eller boendeserviceenheten). Lojo stad skickar inte patienthandlingar eller tidsbokningar per e-post.

Eventuella skriftliga frågor kan skickas till Lojo stads registratorskontor kirjaamo@lohja.fi. Registratorskontoret  vidarebefordrar frågan till rätt ställe. Via Kanta-tjänsten kan du förnya dina recept om det behövs. Läkarutlåtanden och resultat från laboratorieprov finns också tillgängliga via Kanta-tjänsten.

11.11.2019
Lojo stad

Share This