Meddelande om ändringen av Lojo stads teleoperatörstjänster!

Datumet för ändringen är 31.8.2022. Ändringen GÄLLER INTE social- och hälsovårdstjänsternas telefonnummer – de överförs till välfärdsområdet från början av 2023 som kommer att ansvara för dem i framtiden.

Lojo stad har haft gällande teleoperatörsavtal med DNA. Lojo stad anslöt sig till Hansel Oy:s ramavtal i slutet av 2019 och teleoperatörstjänsterna har konkurrensutsatts av dem.
Detta ramavtal omfattar mobiltelefonnätets abonnemang, trafik- och mobildatatjänster, växel-, förmedlings- och informationssystem, tillgänglighetstjänster, kundtjänstlösningar, samtalsförmedlingstjänster samt experttjänster som stödjer tjänsterna i ramavtalet. Alla dessa tjänster kommer successivt att tas i bruk i stadens tjänster.

Som ett resultat av konkurrensutsättningen kommer alla telefonabonnemang att överföras till Telia, datumet för ändringen är 31.8.2022.

De gamla mobilnumren ändras inte, men de gamla fasta 019-numren kommer antingen att ersättas med nya mobilnummer eller tas ur bruk. Fasta nummer har redan tidigare ersatts med mobilnummer. Lojo stads enheter informerar sina kunder om nummerändringar.

Ändringen GÄLLER INTE social- och hälsovårdstjänsternas telefonnummer – de överförs till välfärdsområdet från början av 2023 som kommer att ansvara för dem i framtiden. De gamla numren inom social- och hälsovårdstjänsterna finns alltså kvar som tidigare så länge tjänsterna ordnas av Lojo stad, det vill säga till slutet av 2022.

DE NYA NUMREN FRÅN OCH MED 31.8.2022:

019-3690 VÄXEL/LOJO STAD
NYTT NUMMER 040-188 6100


019-369 4426 /VATTENVERKET KUNDTJÄNST
NYTT NUMMER 040-188 6003


019-369 1383 /VATTENVERKET KONTROLLRUM
NYTT NUMMER 040-188 6005


019-369 1803 /LOHJAN LIIKUNTAKESKUS KUNDTJÄNST
NYTT NUMMER 040-188 6088

Mer information:

Sari Pohjanväre
Projektchef
tfn. 044-369 4302

Janne Lindell
Data-administrationsexpert
tfn. 044-374 0023

Share This