Lukt- och smakförändringar i ledningsvattnet i centrumområdet i Lojo. Vi rekommenderar att man låter ledningsvattnet rinna.

Lojo vatten- och avloppsverk och miljöhälsotjänster meddelar 13.6.2022

Lukt- och smakförändringar har konstaterats i ledningsvattnet som Lojo vatten- och avloppsverk distribuerar i Lojo centrum. Det berörda området visas på kartan på länken nedan:

Störningkarta

attenverket spolar ledningsnätet. Om vattenanvändaren märker en ovanlig lukt eller smak i vattnet, rekommenderas att man låter vattnet rinna i cirka 10 minuter. Om ledningsvattnet inte luktar eller smakar ovanligt kan vattnet användas normalt.

Det förekom förändringar i vattendistributionen förra veckan, vilket kan ha påverkat förändringarna i ledningsvattnet. För att säkerställa vattenkvaliteten har vattenprover tagits från ledningsvattnet. Vattenverket kommer att skicka sms till sina kunder i det berörda området och när proverna är klara ger vi ut information även på lohja.fi, Lojo stads Facebook-kanal och via lokala medier. Vi ger mer information om situationen nästa gång 15.6.2022.

I dagsläget fungerar Lojo vatten- och avloppsverk normalt. Inga exceptionella fall av magsjuka har rapporterats i Lojo.

Om du vill ha meddelanden om vatten- och avloppsstörningar, vänligen lämna dina uppgifter till vattenverket på:

Meddelanden om störningar via sms

Mer information ges av:

Lojo vatten- och avloppsverk
Driftschef, tfn 0500 475 078, jour, tfn 019 369 1383
e-post: vesilaitos.asiakaspalvelu(at)lohja.fi

Lojo miljöhälsotjänster
Hälsoinspektör, tfn 044 042 1132
e-post ymparistoterveys (at) lohja.fi

Share This