Lukt- och smakförändringar i ledningsvattnet i centrumområdet i Lojo har minskat

Lojo vatten- och avloppsverk och miljöhälsotjänster meddelar 15.6.2022

Lukt- och smakförändringar i ledningsvattnet i Lojo centrum som Lojo vatten- och avloppsverk har distribuerat och som konstaterades i slutet av förra veckan har minskat. Det berörda området visas på kartan på länken nedan:

Störningkarta

Vattenverket har spolat ledningsnätet och man kommer att fortsätta med spolningen. Situationen har förbättrats, men om du fortfarande märker en ovanlig lukt eller smak i ledningsvattnet, rapportera det till Lojos vatten- och avloppsverk.

I mikrobiologiska undersökningar har inga avvikelser observerats i prover som tagits från ledningsvattnet. För att säkerställa vattenkvaliteten har fler prover tagits från ledningsvattnet. Enligt de uppgifter som fåtts kan ett tiotal personer ha fått magsymtom efter att ha druckit ledningsvatten, sjukdomsfall utreds.

Vattenverket kommer att skicka sms till sina kunder i det berörda området och mer information ges även på lohja.fi, Lojo stads Facebook-kanal och via lokala medier. Vi ger mer information om situationen nästa gång 20.6.2022.

I dagsläget fungerar Lojo vatten- och avloppsverk normalt. Det förekom förändringar i vattendistributionen förra veckan, vilket kan ha påverkat förändringarna i ledningsvattnet.

Om du vill ha meddelanden om vatten- och avloppsstörningar, vänligen lämna dina uppgifter till vattenverket på:

Meddelanden om störningar via sms

Mer information ges av:

Lojo vatten- och avloppsverk
Driftschef, tfn 0500 475 078, jour, tfn 019 369 1383
e-post: vesilaitos.asiakaspalvelu(at)lohja.fi

Lojo miljöhälsotjänster
Hälsoinspektör, tfn 044 042 1132
e-post ymparistoterveys (at) lohja.fi

Share This