Tillsättning av tjänsten som Lojos stadsdirektör

Riktlinjer veckan 42.

Ordförandena för Lojo stadsfullmäktige, fullmäktigegrupperna och stadsstyrelsen sammanträdde i går onsdag och diskuterade hur man går vidare med tillsättningen av tjänsten som Lojos stadsdirektör. Inga beslut fattades, utan frågan lämnas till fullmäktigegrupperna för behandling. Grupperna skickar sina synpunkter vidare till fullmäktigegruppernas ordförande som tar fram riktlinjer nästa vecka.

Monkola

Share This