Lojo stads understöd för kulturverksamhet 2020

revontulet Liessaaren sillan yläpuolella

Verksamhetsunderstöd: ansökningstid senast 31.3.2020 kl. 15.00 (ansökan ska vara framme då).
Projektunderstöd: ansökningstid året runt.
Understöd för boendeföreningar: ansökningstid året runt.

Dessutom kan understöd ur följande fonder sökas senast 4.5.2020 kl. 15.00 (ansökan ska vara framme då):
Kulturfonden för barn och unga
Fonden för stadsinnehåll
Kulturfonden för seniorer
Kulturfonden för mindre bemedlade

Ansökningsanvisningar och -blanketter (på finska)
Mer information: Kulturproducent Kalle Ryökäs, tfn 044-362 1130, kalle.ryokas@lohja.fi

Lojo 6.3.2020
Social- och hälsovårdsnämnden
Sektionen för stadsinnehåll vid nämnden för attraktionskraft

Share This