Lojo stads årskungörelse 2020

Lohjan kaupunki, kuva: Tomi Parviainen

Beslutsfattandet sker i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och i nämnderna med underlydande sektioner, i vidstående  stadens årskungörelse anges mötesdagarna under 2020.

Share This