Lojo stad meddelar om eventuella nya restriktioner som gäller corona på måndag 23.11.2020

Regionförvaltningsverket har 20.11.2020 beslutat att tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.11 – 13.12.2020.

Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusepidemins spridningsfas. Det övriga Nyland  inklusive Lojo är fortfarande i accelerationsfasen. Lojo stad meddelar om eventuella restriktioner och rekommendationer på måndag 23.11.2020 i samband med den veckovisa lägesöversikten om corona. Rekommendationerna och restriktionerna är baserade på både den regionala och lokala situationsbilden av coronaepidemin.

Antalet  fall av coronasmitta har ökat betydligt under de senaste veckorna i Nyland. På grund av den förvärrade coronasituationen har regionförvaltningsverket 20.11.2020 beslutat att tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.11 – 13.12.2020.

Mera information: https://www.avi.fi/web/avi/-/yli-20-hengen-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-helsingin-ja-uudenmaan-sairaanhoitopiirin-alueella-23-11-13-12-2020-etela-suomi-

Share This