Lojo blir den första kommunen i Finland som installerar ett avancerat reningssystem för avfallsvatten för behandling av mikroutsläpp

Syftet med pilotprojektet är att ge information om konsekvenserna av mikroföroreningar och att höja renhetsgraden i vattendragen i Finland.

Lojo stad undersöker användningen av ett behandlingssystem för läkemedel vid avloppsvattenrening. Pilotprojektet kommer att genomföras i samarbete med Ozonetech som kommer att fungera som entreprenör, konsult och leverantör. Projektet är en del av programmet för effektiverat vattenskydd och har finansierats av Miljöministeriet och  NTM-centralen.  Som ett resultat av detta blir Lojo den första kommunen i Finland som installerar ett avancerat reningssystem för avfallsvatten för behandling av mikroutsläpp.

Projektet inleds med en övergripande kartläggning av effektiviteten hos den aktuella reningsmetoden när det gäller att eliminera läkemedelsrester. Förundersökningarna och analyserna utförs av Ozonetechs personal.

Syftet med pilotprojektet är att ge information om konsekvenserna av mikroföroreningar och att höja renhetsgraden i vattendragen i Finland.

Share This