Kommunbiljetterna i Västra Nyland år 2020

Inom den marknadsbaserade busstrafiken planerar trafikföretagen själva tidtabellerna och rutterna för turerna samt  bestämmer biljettpriserna och kan därför också bestämma de biljetter som gäller i turerna. Staden kan inte påverka detta. I Västra Nyland är cirka 90 % av trafiken marknadsbaserad. De återstående cirka 10 % av trafiken är upphandlad trafik som konkurrensutsatts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland eller kommunerna  där beställaren kan  bestämma turernas kundpriser och biljettprodukter.

I Västra Nyland  finns ett antal nuvarande kommunbiljetter tillgängliga även efter 1.1.2020:
• Västra Nylands regionbiljett som är en biljettprodukt som är i kraft i 30 dagar och gäller i Lojo, Vichtis, Ingå, Raseborg och Hangö samt dessutom som målort även Högfors även om biljetten inte säljs till Högforsbor.  Mer information om biljetten och dess priser finns på den här länken.
• Lojo stadsbiljett är en 30-dagars biljett som gäller för resor inom Lojo stad.  Kundpriset på biljetten är 55 euro/30 dagar.
• Ingå pendlarbiljett, en seriebiljett för 44 resor. Biljettpriset förblir detsamma och mer information om biljetten finns på den här länken.

Efter 1.1.2020 gäller biljetterna ovan i följande trafikföretags alla turer i Lojo, Vichtis, Ingå, Raseborg och Hangö:
• Vainion Liikenne Oy
• Ampers Busstrafik Ab
• M.Tervo Oy
• Wikströms Busstrafik Ab
• Linjaliikenne Kivistö Oy
• TL Raasepori Oy
• Taxiline Koskinen Oy
Dessutom gäller biljetterna i Pohjolan Liikennes bussar i de turer som omfattas av den trafik som kommunerna eller  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har upphandlat.  Dessa turer är:

Kördag Avgång Rutt Ankomst

SKOLD. 07:35 RADIOSTATIONEN (LOJO) – MUIJALA – SKRÄDDARSKOG – LEMPOLA – LOJO 08:45

SKOLD. 07:15 HONGISTO – SOMERONTIE VS – TALLBACKA – HONGISTO 08:15
SKOLD. 08:15 HONGISTO – SOMERONTIE VS – TALLBACKA – HONGISTO 09:15
SKOLD. 09:15 HONGISTO – SOMERONTIE VS – TALLBACKA 09:50
SKOLD. 12:00 TALLBACKA – SOMERONTIE VS- HONGISTO – TALLBACKA 12:55
SKOLD. 13:05 TALLBACKA – SOMERONTIE VS- HONGISTO – TALLBACKA 14:00
SKOLD. 14:05 TALLBACKA – SOMERONTIE VS- HONGISTO – TALLBACKA 15:00
SKOLD. 15:05 TALLBACKA – SOMERONTIE VS- HONGISTO – TALLBACKA 16:00

SKOLD. 06:15 VIRKBY – MAILA – PYÖLI 06:55
SKOLD. 06:55 PYÖLI – MAILA – VIRKBY 07:50
SKOLD. 06:50 PERTTILÄ – LOJO- VIRKBY – MAILA – PYÖLI 08:00
SKOLD. 08:00 PYÖLI – MAILA – VIRKBY- LOJO 08:55
SKOLD. 14:50 LOJO- VIRKBY – MAILA – PYÖLI 15:35
SKOLD. 15:35 PYÖLI – MAILA – VIRKBY 16:10

SKOLD. 07:05 SAUKKOLA – PUSULA – IKKALA – HÖGFORS 07:45
SKOLD. 07:20 OINOLA – TAVOLA – KOISJÄRVI – OINOLA 08:15
SKOLD. 14:30 OINOLA – LOJO 15:20
SKOLD. 15:25 LOJO – NUMMI – KARISJÄRVI 16:30

SKOLD. 14:20 LOJO – SAUKKOLA 14:50
M-F 17:20 LOJO – KARISLOJO 18:05
M-F 18:05 KARISLOJO – LOJO 18:50

M-F 13:10 LOJO- KANNELJÄRVEN OPISTO 13:25
M-F 13:40 KANNELJÄRVEN OPISTO – LOJO 13:55

M-F 06:15 LOJO – NUMMELA 06:45
M-F 13:00 LOJO – NUMMELA 13:30
M-F 17:00 LOJO – NUMMELA 17:30
M-F 18:10 LOJO – NUMMELA 18:40
M-F 06:50 NUMMELA – LOJO 07:20
SKOLD. 08:00 NUMMELA – LOJO 08:30
M-F 11:00 NUMMELA – LOJO 11:30
M-F 17:30 NUMMELA – LOJO 18:00

SKOLD. 16:10 LOJO- VIRKBY – SJUNDEÅ- EVITSKOG 17:00
SKOLD. 16:30 VIRKBY – INGÅ- DEGERBY 17:10

SKOLD. 16:30 KARIS – INGÅ- DEGERBY –  SJUNDEÅ KBY 17:25

M-F+ 07:00 VANJÄRVI – JOKIKUNTA – VICHTIS 07:35
M-F+ 08:15 MAIKKALA – KIRKKOSILLANTIE –  LINJALA 08:35
SKOLD. 08:25 KIRKONKYLÄ – NURMIJÄRVENTIE – OTALAMMEN KOULUKESKUS 08:40
SKOLD. 14:05 VICHTIS- OJAKKALA – LANKILA 14:30

M-F 07:15 NUMMELA – VICHTIS  KBY – HÖGFORS 07:55
SKOLD. 09:10 NUMMELA – LANKILA – OJAKKALA – VICHTIS 09:40
SKOLD. 13:35 NUMMELA- LANKILA – OJAKKALA – VICHTIS 14:05
M-F 22:55 NUMMELA – HÖGFORS- FORSSA 00:10
PL 23:50 NUMMELA – OJAKKALA – VICHTIS KBY 00:10

M-F 06:15 HAAVISTO – OLKKALA – VICHTIS KBY – NUMMELA 06:55
M-F 06:55 VIHTIJÄRVI -OLKKALA – VICHTIS KBY – NUMMELA 07:55

SKOLD. 07:10 MYLLYLAMPI – NIEMENKYLÄ – HIIDENRANTA – NUMMELA 07:45
SKOLD. 14:30 LUKSIA – OTALAMPI 15:00 – SELKI – OJAKKALA – NUMMELA 15:30

M-F+ 15:15 NUMMELA – OJAKKALA – TERVALAMPI – NUMMELA 15:50
M-F+ 18:10 NUMMELA – OJAKKALA – TERVALAMPI – NUMMELA 18:50

SKOLD. 12:25 NUMMELA – HUHMARNUMMI – TERVALAMPI  – OJAKKALA – NUMMELA 13:35
M-F+ 16:10 NUMMELA – TERVALAMPI – OJAKKALA – NUMMELA 16:50
M-F+ 17:10 NUMMELA – TERVALAMPI – OJAKKALA – NUMMELA 17:50

Situationen är mycket utmanande för kollektivtrafikanvändare. Vi kommer att tillsammans med de statliga myndigheterna för kollektivtrafiken utreda olika möjligheter att utveckla kollektivtrafiken och vår ambition är också att ta fram ett biljettsystem som gör det möjligt för resenärer att använda alla trafikföretag med en biljettprodukt.

Förutom dessa biljetter kan under år 2020 användas de biljetter som redan erbjuds Högfors och Raseborg, Matkahuoltos  årsbiljetter för 22 eller 44 enkelresor och trafikföretagens egna biljettprodukter.  Det är alltså bara Lojobiljetten, dvs. pendlarbiljetten till huvudstadsregionen, som inte längre erbjuds från början av år 2020.

Tapio Heinonen
Lojo stad, persontrafiklogistiker

bild: Jesse Kainulainen

Share This