Kom till ett invånarmöte 10.9.2019 på huvudbiblioteket för att få information om delgeneralplaneringen för Lojoknuten i området kring stationen

Kartta: Lehmijärvi ja Pulli -osayleiskaava

Delgeneralplaneringen för en stationsplats i Lojo enligt översiktsplanen för direktbanan Esbo-Salo går vidare i staden under hösten.
ESA-direktbanan är en del av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo, dvs. projektet Entimmeståget.

Den pågående utredningen om trafiknätverket för Y5 delgeneralplanen stationsområdet i Lojoknuten och landsbygdsområdena i Lehmijärvi-Pulli presenteras vid ett invånarmöte på Lojo huvudbibliotek tisdag 10.9. kl. 17.30 – 19.00. Efter presentationen kan man också ta del av andra utredningar som utarbetas för delgeneraplaneringen fram till kl.19.00. I trafikutredningen granskas bl.a. möjligheterna för anslutning från motorvägen till området kring stationen i Lojoknuten.   Man kan ta del av utredningarna också torsdag 12.9 kl. 9.00 -11.00 och kl.12.00 -15.00 i entrélokal 1 på entrévåningen i stadshuset Monkola då också generalplanläggaren är anträffbar.  Färdiga utredningar publiceras på planläggningens webbplats i samband med att planutkastet läggs fram offentligt och i hörandefasen senare under hösten.

På adressen lohja.fi/boende och miljö/stadsplanering och planläggning/anhängiga detaljplaner och planer/y5/ kan man ta del av tidigare material i beredningsfasen av delgeneralplanen, bl.a.  idéplaner som blivit färdiga i slutet av 2018.  På webbplatsen finns också de examensarbeten för kursen ”Mahdolliset kaupungit” som gäller Lojo och den nya stationen och som institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet i samarbete med Nylands förbund samt Lojo stad och Borgå stad ordnade våren 2019.  En av kursens lärare var Lojo stads planläggningschef Leena Iso-Markku.

Flest röster som namn för det nya området kring stationen fick Lempola, Lohjanharju, Lohjanlaakso och Lohjansolmu på stadens Facebook-sidor. Under våren 2018 föreslog också eleverna i årskurs 9 i Mäntynummen yhtenäiskoulu namn på stationsområdet. Enkätsvaren från eleverna i årskurs 9 finns på planens webbplats.

Till justeringen av sträckningen för ESA-direktbanan i delgeneralplanerna hänför sig i Lojo även ändringarna av delgeneralplanen för de södra norra delarna i Sammatti Y7 och delgeneraplanen för de södra delarna i Nummi-Pusula Y8 som blir senare anhängiga.
Farledsverket ordnar separat möten för allmänheten om planeringen av direktbanan Esbo-Salo i oktober 2019.  Mer information om barnprojektet finns på adressen vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata.

Mer information:

generalplanläggare Teija Liuska-Eloranta (teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi, tfn 044 374 4418)

Relaterade nyheter:

Share This