Kampanjen Julpost till de äldre i Lojo 8.11-7.12.2021

Kom med i den här kampanjen för att sprida välvilja och julglädje för de äldre!

Lojo stad är även i år med i kampanjen Julpost till de äldre. Syftet är att ge julkort till boende vid boendeserviceenheterna för seniorer i Lojo och klienter inom hemvården.

Kort kan lämnas i insamlingsboxar som finns i närbiblioteken i Lojo och vid kundservicen i stadshuset Monkola. Man kan också skicka dem per post om man inte kan lämna dem själv (adr. Lojo stad, Kundservicecentret/Julpost till de äldre, PB 71, 08100 Lojo).
Julkorten levereras från insamlingsställena så att de är framme före jul till glädje för seniorerna !

Som samarbetspartner för kampanjen fungerar Siskot ja Simot rf, Kommunförbundet, Medborgarinstitutens förbund, Medborgararenan och Finlands 4H-förening. Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Alla tiders gladaste kampanj startar nu !

https://www.siskotjasimot.fi/siskot-ja-simot-pa-svenska/

Kampanjen Julpost till de äldre

Share This