Information till akutpatienter om ändrad entré till Lojo sjukhus

Från måndag 11.10.2021 ska patienter som kommer till Lojo hälsovårdscentrals brådskande mottagning under tjänstetid gå in via sjukhusets A-dörr.

Från måndag 11.10.2021 ska patienter som kommer till Lojo hälsovårdscentrals brådskande mottagning under tjänstetid (vardagar kl. 8 -15.45) gå in via sjukhusets A-dörr. Tidigare skedde ingången via B-dörren.

Ändringen gäller inte dem som ska till specialistvårdens jour vid Lojo sjukhus, de ska gå in via B-dörren som tidigare. Till samjouren utanför tjänstetid kommer man också fortfarande via B-dörren.

Anmälning till hälsovårdscentralens brådskande mottagning

Det finns en automat för anmälning till kön på den brådskande mottagningen i sjukhusets A-entréhall. Efter anmälningen ska man följa den röda linjen på golvet från automaten till rätt väntrum.

När ska man ta sig till hälsovårdscentralens brådskande mottagning

Den brådskande mottagningen vid Lojo hälsovårdscentral är avsedd för behandling av akuta sjukdomar och olyckor i fråga om personer som bor eller studerar i Lojo. Vi vårdar också invånare från andra kommuner när en akut sjukdom eller olycka har inträffat i Lojo och det är ändamålsenligt att ordna vården i Lojo. Vid behov hänvisar vi patienten till den egna kommunens hälsostation eller i fråga om Lojobor till hälsostationens tidsbeställda mottagning.

Ring alltid innan du uppsöker den brådskande mottagningen

Innan man söker sig till den brådskande mottagningen ska man ringa den egna hälsostationen för instruktioner. Alla kommuner i Västra Nyland har en brådskande mottagning under tjänstetid och alla har ett återuppringningssystem. Sjukskötaren bedömer situationen och ger instruktioner. Många saker kan tas om hand utan att köa på den brådskande mottagningen antingen direkt per telefon eller genom en bokad tid.
Utanför tjänstetid kan man vända sig till Jourhjälpen, tfn 116 117. I livshotande situationer ska man ringa det allmänna nödnumret 112.

Kontaktinformation till hälsostationerna i Västra Nyland:

Hangö: tfn 019 2203555 och primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus, tfn 116117
Ingå: tfn 09 29515500 och primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus, tfn 116117
Karviainen: Högfors: tfn 09 425 82200, Vichtis (Nummela): 09 425 82100
Lojo: Karislojo tfn 019 369 3730, Centrum tfn 019 369 2319, Pusula tfn 019 369 2300, Sammatti tfn 019 369 3740
Raseborg: Ekenäs och Karis hälsostationer tfn 019 2893000 och primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus, tfn 116117
Sjundeå: tfn 09 260 61430


Mer information:

Tanja Nummila
Överläkare för den öppna sjukvården
Lojo stad
tanja.nummila@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This