Hela Nylands landskaps FPA-körningar flyttas 1.4.2019 till Menevä Ab

Kundernas beställningsnummer förblir samma, men i användning av bekant taxi kan ske förändringar.

Menevä ansvarar om FPA-körningar i Nyland från och med 1.4.

Hela Nylands landskaps FPA-körningar flyttas 1.4.2019 till Menevä Ab. Kundernas beställningsnummer förblir samma, men i användning av bekant taxi kan ske förändringar.
Menevä Ab har ordnat bil mängden på Nylands område på det viset att FPA-taxin finns i hela Nylands landskap enligt behov.
FPA-taxibeställningar förmedlas i regel till taxin som endast kör FPA-körningar, varav körningarna går smidigare och som serviceproducerare fungerar yrkesskickliga chaufförer. Med denna modell uppkommer inte val av körningar i fortsättningen, och chauffören är skyldig att ta emot en beställning som har förmedlats till bilen. På detta sätt försäkras tillgängligheten för alla kunder. Alla chaufförer går igenom en utbildas där det försäkras att deras yrkeskompetens är den bästa möjliga både tekniskt och i betjäning av specialgrupper.

Då servicen börjar

Menevä reserverar i början ett större kapacitet av bilar och chaufförer för att allt ska fungera så smidigt som möjligt, trots detta kan problem i början ske, t.ex. beställningar kan bli oförmedlade, beställningssamtalen kan vara längre än normalt och centralen kan därmed bli överbelastad och chaufförerna kan även ha problem t.ex.  i användningen av systemet. Beställningscentralens rusningstid är på måndagar kl. 8-15.
FPA-TAXI beställningscentralens nummer är samma som tidigare. FPA-TAXI beställningsnumret är 0800 96 140 (svenska) och 0800 96 130 (finska). Beställningssamtalen är till kunden avgiftsfria. Vi tar i bruk en återuppringningstjänst. Med ett samtal kan man i fortsättningen beställa resor för tre månader framåt, jämfört med 14 dygn tidigare.

Bekant taxikunder
Byte av serviceproducent kan orsaka ändringar i användning av nuvarande bekant taxi. Från och med 1.4 kör bekant taxikörningar chaufförer som är specialiserade i dom. Menevä har en begränsad mängd av partners som sköter bekant taxikörningarna enligt behov i hela Nyland. Bekant taxin har i fortsättningen ansvar av kundens alla bekant taxiresor. Kunden kan via beställningscentralen välja till sig själv en taxiförare som kör bekant taxiresor. Som krav till att en bekant taxi kan ordnas är att beställningscentralen har kapacitet att utnämna en förare eller att en tidigare använd bekant taxiförare fortsätter som en serviceproducent av bekant taxi till Menevä.

Mer information:

En förhandsbeställd FPA-taxi anländer +/-15 minuter överenskommen upphämtningstid. Ifall det sker förändringar i anländningen, meddelas kunden.
I genast-beställningar ordnas körningen inom 60 minuter. En taxi ordnas inom en timme också på natten.
Kunden får i mobiltelefonbeställningar ett meddelande per sms till telefonnumret som användes, vilket bekräftar att bilen anländer.

Respons och anmärkningar

Service kvalitén övervakas ständigt. Respons kan man ge via Menevä FPA-TAXI sidans responsformulär eller i samband med beställningssamtalen. Varje respons angående FPA-TAXI granskas och varje part blir hörd. Varje respons och svar till dem vidarebefordras även till FPA.
Respons angående taxiresornas ersättningar eller FPA:s verksamhet kan man ge direkt till FPA:s responsservice.

Om Menevä Ab
Menevä Ab är ett inhemskt taxiföretag har verksamhet i hela Finland. Meneväs taxicentral förmedlar körningar på över femton orter i Finland. Menevä har erfarenhet i ordnandet av FPA-körningarna i Päijänne-Tavastland, där Menevä har ansvarat för FPA-körningar sedan 1.7.2018.

Mer:
Tuomo Halminen
Verkställande direktör, Menevä Ab
tuomo@meneva.fi
+358 50 520 8706 www.meneva.fi

Tiedotus ja viestintä
Kaisa Halminen kaisa@meneva.fi
+358 50 588 3333 www.meneva.fi

www.meneva.fi/sv/fpa-taxi
www.meneva.fi/sv/bekanttaxi

bild: Jesse Kainulainen

Share This