Hälsningar från KouluKunnossa-SkolSkick-projektet!

Avgiftsfria webbföreläsningar igen på torsdag 26.8.2021: Att stödja barnets och den ungas emotionella färdigheter

Välkommen att följa föreläsningar på KouluKunnossa -SkolSkick YouTube-kanalen: https://bit.ly/3cqcWLM

Att stödja barnets emotionella färdigheter “Hur kan jag stödja barnet mitt i det egna känslotumultet!”

Minna Perkiö, handledare i barns och ungas emotionella färdigheter, klasslärare och arbetshandledare, mamma till två unga och ett barn i lågstadieåldern

  • 26.8.2021 kl. 17.00, för föräldrar till barn i förskolan och lågstadiet

Emotionella färdigheter är färdigheter för livet som barnet framför allt lär sig utifrån en modell i vardagssituationer. Men vad ska jag göra när känslorna bubblar och ord inte verkar hjälpa? Vilket stöd behöver barnet för optimal utveckling av emotionella färdigheter?

Föreläsningens teman:
• Vilken uppgift har känslorna egentligen? • Emotionella färdigheter i barnets vardag • Vad är det som händer i ett känslosvall och utmanande situationer? När hjärnan larmar och hotet växer. • Betydelse av emotionell trygghet • Vad exakt vill barnet och varför agerar han eller hon på detta sätt? Behoven bakom känslorna. Välkommen till föreläsningen!

 

Vad gormar du om? Att stödja en ung persons emotionella färdigheter

Minna Perkiö, handledare i barns och ungas emotionella färdigheter, klasslärare och arbetshandledare, mamma till två unga och ett barn i lågstadieåldern

  • 26.8.2021 kl. 18.00 för föräldrar till elever i högstadiet

Hjärnan går på högvarv i en ung persons liv, vilket syns framför allt i känslorna och i beteendet. Inombords kan det svalla, man dramatiserar, stagnerar och drar sig tillbaka. Uttrycket förkortas från ok till k. Kontakten kan brytas och även ens egna känslor är förvirrande. Vilket stöd behöver en ung person för optimal utveckling av emotionella färdigheter? Hur klarar man av denna period så att en tillräcklig kontakt kan upprätthållas?

Föreläsningens teman:
• Vilken roll har känslorna? • När hjärnan går på högvarv• Vad är det som händer i ett känslosvall och utmanande situationer? När hjärnan varnar och hotet växer. • Betydelse av emotionell trygghet och att vara tillgänglig • Vad exakt vill den unga och varför agerar han eller hon på detta sätt? Behoven bakom känslorna. Välkommen till föreläsningen!

 

Vi i KouluKunnossa-SkolSkick-projektet vill stödja dig. Vi erbjuder distansföreläsningar för alla vårdnadshavare till ett barn eller en ung som börjar i låg- eller högstadiet och bor i Västra Nyland och för alla andra som är intresserade. Syftet med projektet KouluKunnossa – SkolSkick är att få allt fler elever mer engagerade i skolgången och skapa mer meningsfulla vardags- och inlärningsmiljöer för alla.
Distansföreläsningar kommer att erbjudas varje månad fram till slutet av 2021.

 

Mer information: niina-kaisa.perala@lohja.fi
http://www.koulukunnossa.fi/

Share This