Glesbygdens avloppsvattenrådgivning erbjuds även denna sommar i Västra Nyland

LINKKI-projektets fältsäsong startar i maj. Projektets rådgivare är också anträffbara vid olika evenemang under sommaren.

Avloppsvattenrådgivningen riktas såsom under tidigare år till föroreningskänsliga områden såsom grundvatten- och strandområden samt tätt befolkade områden. Rådgivningsområdena har valts ut i samarbete med områdets kommuner. Man tar kontakt brevledes med invånarna i de aktuella områdena, där man erbjuder gratis kartläggnings- och rådgivningsbesök. I samband med besöken tittar rådgivaren tillsammans med invånaren på det nuvarande systemet samt ger råd om hur man kan förbättra och sköta avloppssystemet. Vid besöket får fastighetsägaren också en skriftlig utvärdering av huruvida behov finns att förnya systemet.

Rådgivarna inleder nu på våren i Veikkola i Kyrkslätt samt i Raseborg och i Högfors på grundvattenområdena. Senare förflyttar sig rådgivarna till bl.a. Ingås grundvatten- och strandområden, Lojos strandområden, stränderna i Sjundeå samt området kring Vihtijärvi sjö. Besök görs fram till oktober och tidtabellerna preciseras på projektets hemsidor www.hajavesi.fi/se/handelser. I kalendern kan man också kolla, vid vilka sommarevenemang LINKKI-projektets rådgivare finns på plats. I maj-juni erbjuds rådgivning vid följande evenemang:

o Vichtis Nummela 7.5., där det ordnas en avloppsvattenkväll för alla (http://www.luvy.fi/fi/etusivu/uutiset/?a=viewItem&itemid=2618)
o En rådgivningspunkt vid Raseborg Expo 17.–18.5. (https://www.raaseporiexpo.fi/fi/1433-2/)
o En rådgivningspunkt vid Karkkilan rautapäivä 14.6. (http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Rautapaivat).
o En rådgivningspunkt på Ingå Dagen 29.6.

Vid den landsomfattande avloppsvattenveckan 6 –12.5. sporras fastighetsägarna till att kolla, huruvida reparerandet av avloppssystemet berör dem och med vilken tidtabell. LINKKI-projektet deltar i veckan med en facebook-kampanj. Under veckan informerar man om aktuella saker gällande glesbygdens avloppsvattenhantering samt arrangerar olika evenemang runtom i Finland. Man kan följa med LINKKI-projektets glesbygdsavloppsvattenvecka på Västra Nylands vatten och miljös Facebook (https://www.facebook.com/vesijaymparisto/). Tilläggsuppgifter om evenemang material under glesbygdens avloppsvattenvecka finns på miljöministeriets sida (https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten/Avlopsvatteveckan).

Västra Nylands vatten och miljös glesbygdsavloppsvattenprojekt LINKKI, strävar till att främja avloppsvattenbehandlingen i glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras utöver av kommunerna även av Nylands NTM-central. Projektet sammanhänger med de Västnyländska kommunernas avloppsvattenstrategi 2014–2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och tilläggsuppgifter om projektet hittas på nätsidorna på adressen www.hajavesi.fi

Relaterade nyheter:

Share This