Från början av maj kan Pfizer-Biontechs vaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras

Åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består.

THL har fastställt att mRNA-coronavaccin (Pfizer-Biontech och Moderna) kan från början av maj ges till alla åldersgrupper som vaccineras. I Lojo har man vaccinerat personer i åldern 65-69 år med AstraZenecas vaccin och vaccinationerna med det fortsätter fortfarande.
I fråga om den första vaccinationen kan en person i åldern 65-69 år i fortsättningen i samband med vaccinationen både i Tennari och i Pusula välja om man vill bli vaccinerad med AstraZenecas eller Pfizer-Biontechs vaccin. Detta gäller även tidigare bokade tider och gäller i Lojo redan från och med 26.4. Om valet behöver man inte i förväg kontakta tidsbokningen för vaccination.

Boostervaccinationer för personer som fått Astra Zenecas vaccin som första vaccindos
De personer i åldern 65-69 år som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin. I Lojo har 76,7 % av befolkningen i åldern 65–69 år nu fått sin första coronavaccination.
För personer under 65 år ges Pzizer-Biontechs vaccin som andra dos. Personer som fått den första vaccinationen med Modernas eller Pfizer-Biontechs vaccin, t.ex. personer som fyllt 70 år, får boostervaccinationen med samma vaccin.

Mer information om THL:s riktlinje: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fran-borjan-av-maj-kan-mrna-coronavaccin-ges-till-alla-aldersgrupper-som-vaccineras-aldersgransen-for-astrazenecas-vaccin-bestar

Boostervaccinationer för personer från andra orter
Det är inte möjligt att flytta tiden för boostervaccination till exempel till stugortens vaccinationsställe. Boostervaccinationen ges på samma ort där den första vaccindosen har getts. Boosterdoserna reserveras på basis av tidpunkten för den första vaccindosen och det är därför inte möjligt att reservera extra boosterdoser.

Share This