Effekter på vibrationerna av hastighetsbegränsningarna för den tunga tågtrafiken, uppföljningsenkät för invånarna

sininen valotunneli

Enkäten är öppen till och med den 22 maj 2020.

Trafikledsverket har från och med 29–30.3.2020 fastställt hastighetsbegränsningar för tunga godståg i Lojo, Vichtis, Björneborg, Ulvsby, Nakkila, Muhos och Kouvola för att minska vibrationerna från järnvägstrafiken. Trafikledsverket följer effekterna av hastighetsbegränsningarna med vibrationsmätningar och enkäter.

Med den här enkäten utreds invånarnas erfarenheter av hur hastighetsbegränsningarna påverkar vibrationerna. Med enkäten samlas inga person- eller positionsuppgifter in. Enkäten är öppen till och med den 22 maj 2020.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/EA95894EFDDB4291

Mer information:
Eija Kanninen
miljöinspektör
tfn. 050 593 0758
eija.kanninen(at)lohja.

Share This