Coronavaccinationerna för personer under 70 år fortsätter i Lojo efter påsken

För närvarande vaccineras följande grupper eller tidsbokning öppnas:
– Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) (Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin)
– Personer i åldern 18-64 år (födda åren 1952-2003) som hör till den första eller den andra medicinska riskgruppen (Pfizer-BioNTechs vaccin)Tidsbokning öppnas 1.4.2021 kl.10.
– Personer i åldern 16-17 år (födda åren 2004-2005) som hör till den första medicinska riskgruppen (Pfizer-BioNTechs vaccin)Tidsbokning endast via telefon från och med 6.4.2021.
– Personer i åldern 65–69 år (födda åren 1952–56) Tidsbokning öppnas 31.3.2021 kl.12. (AstraZenecas vaccin)

Till den första riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:
– Organtransplantation eller stamcellstransplantation
– Cancersjukdom under aktiv behandling
– Svår störning i försvarssystemet
– Svår kronisk njur- eller lungsjukdom
– Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
– Downs syndrom (vuxna)

Till den andra riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de är mottagliga för svår covid-19:
– Astma som kräver kontinuerlig medicinering
– Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
– Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
– Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
– Svår kronisk leversjukdom
– Typ 1-diabetes (insulinbehandlad diabetes)
– Binjureinsufficiens
– Sömnapné
– Psykossjukdom
– Sjuklig fetma, personer vars viktindex (BMI) är 40 eller större.

Räkna med att grunden för att man hör till en riskgrupp kontrolleras med hjälp av FPA-kortet eller i patientdatasystemet.

Tidsbokning för vaccination
Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.

Tidsbokning per telefon:
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga.

Information
Om vaccination av nya grupper och övriga aktuella frågor som gäller coronavaccinationerna informeras på stadens webbplats och de sociala mediekanalerna samt i de lokala tidningarna.

När du kommer för att vaccineras
• Vaccinationerna ordnas på idrottscentret Tennari och i Karislojo, Sammatti och Pusula hälsostationer.
• Kom endast om du är helt frisk.
• Håll avstånd och god handhygien.
• Använd munskydd under hela vaccinationsbesöket.
• Kom så nära din bokade tid som möjligt så att det inte blir trångt i vaccinationslokalen och ingen behöver vänta ute.
• Klä dig i en tröja som är lätt att ta av men ta också med varma kläder ifall du måste vänta ute.

Räkna med att du ska stanna kvar på vaccinationsstället i cirka 15 minuter efter att du har fått vaccinet.

Om du inte kan röra dig på egen hand kan du ta med en ledsagare.

Även efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla säkra avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen samt följa övriga anvisningar och rekommendationer för att hindra spridningen av coronaviruset.

Share This