Coronavaccinationerna av personer som hör till riskgrupperna börjar i Lojo på onsdag den 17 februari

Personer i åldern 65–69 år som hör till riskgrupp 1 står i tur att vaccineras. Coronavaccinationerna utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper när fler vacciner blir tillgängliga.

THL publicerade vaccinationsordningen för personer i åldern 18-69 år som hör till de medicinska riskgrupperna i början av februari. Riskgrupperna definieras mer detaljerat på THL:s webbplats www.thl.fi/koronarokote. Om du är en Lojobo i åldern 65-69 år (född åren 1952–1956) och hör till den medicinska riskgruppen 1, kan du boka tid från fredag 12.2. för coronavaccination.

RISKGRUPP 1

Till den medicinska riskgruppen 1 hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

– Organtransplantation eller stamcellstransplantation
– Cancersjukdom under aktiv behandling
– Svår störning i försvarssystemet
– Svår kronisk njursjukdom
– Svår kronisk lungsjukdom
– Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
– Downs syndrom (vuxna)

VACCINATIONER OCH TIDSBOKNING

Vaccinationer av personer i åldern 65-69 år som hör till den medicinska riskgruppen 1 börjar på Sportcentret Tennari på onsdag den 17 februari. På Sportcentret Tennari finns flera vaccinationslinjer redo att vaccinera kommuninvånare. Dessutom kommer vaccinationer att ges på Pusula hälsostation från vecka 8.

Den elektroniska tidsbokningen öppnas 12.2.2021 på adressen www.koronarokotusaika.fi

Dessutom kan personer som hör till riskgrupperna boka tid för vaccination från och med 12.2.2021 via rådgivningstelefonen på Lojo hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30.)

Vi ser gärna att så många som möjligt använder den elektroniska tidsbokningen, eftersom rådgivningstelefonen tar emot alla samtal som hänför sig till handledning, rådgivning och tidsbokning på hälsostationen.

För veckorna 7 och 8 är cirka 650 tider tillgängliga för vaccinationer av riskgrupper. Tillgången på vacciner är fortfarande begränsad. Om inga tider visas i den elektroniska tidsbokningen är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. Nya tider öppnas varje vecka när fler vacciner blir tillgängliga.

Att man hör till en riskgrupp som berättigar till en coronavaccination kontrolleras före vaccinationen. Rätten till koronavaccinet kontrolleras från ersättningsnumret på FPA-kortet. Vid behov kan rätten kontrolleras i patientdatasystemet. Om du inte i det här skedet hör till den grupp som är berättigad till coronavaccination, ska du inte boka tid för dig själv!

ANDRA ÅLDERSGRUPPER OCH RISKGRUPPER

Coronavaccinationerna utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper när fler vacciner blir tillgängliga. Tider ges endast till de personer som står i tur att vaccineras. Om du inte hör till de ovanstående grupperna ber vi att du väntar på din tur och inte ännu ringer till tidsbokningen så att tjänsten inte blir överbelastad. Lojo stad informerar om vaccinationsläget varje vecka.

Lojo stad fortsätter med att ringa till Lojobor över 85 år och äldre och de kallas personligen till coronavaccination. Det är också möjligt för personer över 85 år att boka en vaccinationstid elektroniskt eller per telefon från vecka 8 beroende på tillgången på vacciner.

ANKOMST TILL SPORTCENTRET TENNARI

Sportcentret Tennari finns på adressen: Strandparken 45, 08100 Lojo. Det finns gott om parkeringsplatser på sportcentrets gård. Från Lojo busstation tar det cirka 15 minuter att promenera till Tennari. Närmaste busshållplats för dem som anländer från Sammatti och Karislojo är ”Tytyri E”.

Ingång till vaccinationsstället i Tennari via huvudentrén.

ANVISNINGAR TILL DEM SOM KOMMER FÖR VACCINATION

· Kom ihåg att boka tid för vaccination först!

· Kom endast om du är helt frisk

· Håll avstånd och god handhygien

· Använd munskydd både när du kommer och på vaccinationsstället

· Kom så nära din bokade tid som möjligt

· Ta med ditt FPA-kort

· Klä dig i en tröja som är lätt att ta av

· Räkna med att du ska stanna kvar på vaccinationsstället i cirka 15 minuter efter att du har fått vaccinet.

· Om du inte kan röra dig på egen hand kan du ta med en ledsagare.

Obs! Förbered dig på att visa på vilken grund du hör till riskgruppen, som till exempel med ditt FPA-kort eller ett läkarutlåtande

Relaterade nyheter:

Share This