Coronavaccinationer av personer i riskgrupperna utvidgas i Lojo vecka 8

Personer över 80 år och närståendevårdare som bor i samma hushåll med dem eller personer över 65 år som bor i samma hushåll samt personer i åldern 55-69 år (födda åren 1952-1966) som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 1 står nu i tur att vaccineras. Coronavaccinationerna utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper när fler vacciner blir tillgängliga. För närvarande vaccineras inte  personer i åldern 70-79 år.  Vid Pusula hälsostation öppnas ett nytt vaccinationsställe och vid vaccinationsstället i Tennari börjar man vaccinera utom personer som hör till riskgrupperna även äldre personer.

Vaccinationsordningen fastställs av THL och samma vaccinationsordning följs i hela Finland. Riskgrupperna definieras mer detaljerat på THL:s webbplats www.thl.fi/koronarokote.

Om du är en Lojobo över 80 år (eller du bor i samma hushåll med dem och du är närståendevårdare eller över 65 år) eller hör till den första medicinska riskgruppen och är i åldern 55-69 år  (född åren 1952-1966) kan du boka tid från mondag 22.2. för coronavaccination.

RISKGRUPP 1

Till den medicinska riskgruppen 1 hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

–        Organtransplantation eller stamcellstransplantation

–        Cancersjukdom under aktiv behandling

–        Svår störning i försvarssystemet

–        Svår kronisk njursjukdom

–        Svår kronisk lungsjukdom

–        Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

–        Downs syndrom (vuxna)

TIDSBOKNING

Elektronisk tidsbokning på adressen på www.koronarokotusaika.fi samt vaccinationsställena i Tennari och Pusula. Om inga tider visas är alla tider bokade. Nya tider öppnas när vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationstider kan också bokas via rådgivningstelefonen på Lojo centrums hälsostation, tfn  019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30) samt via rådgivningstelefonen på Pusula hälsostation, tfn  019 3692300. Numret har en återuppringning.

Vi ser gärna att  så många som möjligt använder den elektroniska tidsbokningen, eftersom rådgivningstelefonen tar emot alla samtal som hänför sig till handledning, rådgivning och tidsbokning på hälsostationen.

RISKGRUPPER

Att man hör till en riskgrupp som berättigar till en coronavaccination kontrolleras på vaccinationsstället före vaccinationen. Rätten till koronavaccinet kontrolleras från ersättningsnumret på FPA-kortet. Vid behov kan rätten kontrolleras i patientdatasystemet. Om du inte i det här skedet hör till den grupp som är berättigad till coronavaccination, ska du inte boka tid för dig själv!

ANDRA ÅLDERSGRUPPER OCH RISKGRUPPER

Coronavaccinationerna utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper när fler vacciner blir tillgängliga. Tider ges endast till de personer som står i tur att vaccineras. Om du inte hör till de ovanstående grupperna ber vi att du väntar på din tur och inte ännu ringer till tidsbokningen så att tjänsten inte blir  överbelastad. Lojo stad informerar om vaccinationsläget varje vecka.

ANVISNINGAR TILL DEM SOM KOMMER FÖR VACCINATION:

 

·          Kom ihåg att boka tid för vaccination först!

·          Kom endast om du är helt frisk

·          Håll avstånd och god handhygien

·           Använd munskydd både när du kommer och på  vaccinationsstället

·          Kom så nära din bokade tid som möjligt

·          Ta med ditt FPA-kort

·          Klä dig i en tröja som är lätt att ta av

·          Räkna med att du ska stanna kvar på vaccinationsstället i cirka 15 minuter efter att du

har fått vaccinet.

·          Om du inte kan röra dig  på egen hand kan du ta med en ledsagare.

Obs! Förbered dig på att visa på vilken grund du hör till riskgruppen, som till exempel med ditt FPA-kort eller ett läkarutlåtande.

Mer information: koronaneuvonta@lohja.fi

 

Share This