Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 6.10.2021

För dem över 12 år kommer vaccinationstäckningen på 80 % att uppnås under de närmaste veckorna
75,8 % av Lojoborna har redan fått det första coronavaccinet och 69,1 % även boostervaccinet. Under de närmaste veckorna kommer vi att uppnå vaccinationstäckningen på mer än 80 % för personer över 12 år.

Coronavaccinationerna fortsätter fortfarande. Vi ger coronavaccinationer i Tennari (Strandparken 45, Lojo):

onsdag 6.10 kl. 9-15
torsdag 7.10 kl. 9-15
onsdag 13.10 kl. 9-15
torsdag 14.10 kl. 9-15
onsdag 20.10 kl. 9-15
torsdag 21.10 kl. 9-15
torsdag 28.10 kl. 9-15

Både det första vaccinet och boostervaccinet kan fås med tidsbokning eller utan tidsbokning. Intervallet mellan den första och andra vaccindosen ska vara minst sex veckor. Målgruppen för de tredje vaccinationerna är mycket begränsad. Intervallet mellan det andra och det tredje vaccinet är minst två månader för personer med svårt nedsatt immunförsvar och för personalen inom social- och hälsovården minst sex månader.

Tider till vaccinationsdagar kan bokas elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst).

Mer information om den tredje vaccindosen:
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/en-tredje-coronavaccindos-till-dem-som-vaccinerats-med-kort-dosintervall

Coronasituationen i Lojo

Sedan början av januari har 607 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall av smitta var 55 under september och 4 nya fall av smitta har konstaterats i oktober.

Under de två senaste veckorna har det inrapporterats 15 nya fall av corona i Lojo, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 30/100000. Incidensen i hela landet är 121,1/100 000 och i Nyland 143,8/100 000.

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar

Från och med 1.10.2021 finns inga begränsningar gällande offentliga tillställningar och evenemang. Kommunerna kan utifrån epidemiläget införa begränsningar som gäller den egna kommunen.

Arrangören av den offentliga tillställningen eller evenemanget ska se till att de i 58 c§ i lagen om smittsamma sjukdomar nämnda åtgärderna för att förhindra spridning av coronavirusepidemin vidtas:

– kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna;
– kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta; och
– rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Dessutom ska kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra.

THL har gett en ny rekommendation om användning av munskydd

THL har uppdaterat sin rekommendation om användning av munskydd 30.9.2021. Rekommendationen grundar sig inte längre på coronaepidemins olika faser, utan i huvudsak på människornas egen bedömning av situationen. THL rekommenderar att man fortfarande använder munskydd särskilt i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra. THL rekommenderar att i synnerhet personer som inte har fått en komplett coronavaccinationsserie tar rekommendationen om munskydd i beaktande.

I Nylands område rekommenderas fortfarande användning av munskydd för personer över 12 år om det inte finns någon hälsomässigt skäl att avstå från användningen:

Mer information om rekommendationen om användning av munskydd: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker

Skriv ut ett coronaintyg på Mina Kanta-sidor – och få intyget hemskickat per post

Man ska i första hand använda Mina Kanta–sidor för att skriva ut ett coronaintyg. Gränsmyndigheten rekommenderar användning av ett elektroniskt intyg på en mobil enhet. I Mina Kanta-sidor kan man skriva ut intyget i pappersform.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av en felaktig vaccinationsanteckning och vaccinet har getts på Lojo hälsovårdscentral , kontakta den enhet som gav vaccinet (för Tennaris del, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av ett bristfälligt mobilcertifikat eller om man inte har bankkoder, kan man få en papperskopia på den egna hälsostationen. Leveranstiden är 7 vardagar per post.

Detaljerad ytterligare information och anvisningar om coronaintyg finns på: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/coronaintyg

Share This