Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 30.11.2021

Sedan början av januari har 891 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall av smitta under november är redan 210! Under förra veckan konstaterades 65 nya fall av coronavirussmitta i Lojo. Antalet coronafall har ökat de senaste veckorna, liksom antalet personer som vårdas på sjukhus. Epidemin är alltså ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta!

 

Information om coronasmittor och exponeringar

Förra veckan har det konstateras flera massexponeringar i Lojo, varav de flesta i daghem och skolor. I Lojo informeras vårdnadshavarna och personalen om coronasmitta konstateras i ett daghem eller i en skola eller situationen föranleder behov av exceptionella dagvårds- eller undervisningsarrangemang. Vi informerar dock inte om enskilda fall av exponering utanför skolan som inte har orsakat massexponering för att säkerställa personernas integritetsskydd. En coronasmitta är konfidentiell hälsoinformation.
Vi informerar om eventuella massexponeringar genom tidningar, webbsidor och sociala medier i situationer där eventuellt utsatta personer inte kan nås på annat sätt.

 

Rekommendation om användning av munskydd för ovaccinerade och vaccinerade

Lojo stad har fr.o.m. 26.11.2021 beslutat att utvidga rekommendationen om att använda munskydd även för eleverna i årskurserna 4 och 5 för att undvika massexponering för corona och karantän. I den försämrade epidemisituationen rekommenderas användningen av munskydd både för ovaccinerade och vaccinerade i offentliga inomhuslokaler med många människor nära varandra.

Rekommendationerna gäller från och med årskurs 4:
• i kollektivtrafiken och skoltransporterna
• i offentliga inomhuslokaler
• på arbetsplatser, i skolor (från årskurs 4) och i läroanstalter
• vid offentliga tillställningar och sammankomster
• utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig.
• Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat: det finns skäl att alltid använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Utbildningsanordnarna ansvarar för säkerheten i studiemiljön och kan utfärda egna specificerade rekommendationer om munskydd som gäller deras egna lokaler för undervisning.

Om arbetsgivaren bedömer det nödvändigt att använda munskydd på arbetsplatsen kan arbetstagaren åläggas att använda munskydd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan också ge rekommendationer för de anställda.
Man bör inte använda munskydd om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av munskydd.

Rekommendation om distansarbete fr.o.m. 22.11

Lojo stad har gett en rekommendation om distansarbete som gäller tills vidare. Distansarbete rekommenderas i alla arbetsuppgifter där det är även tillfälligt möjligt.

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar 25.11 – 24.12.20211

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om att begränsa offentliga tillställningar. Begränsningarna gäller tillställningar där publiken har ståplatser samt allsångstillställningar.

Antalet personer på ståplatsläktare begränsas så att högst 20 personer får vistas i inomhusutrymmen utan sittplats. Om fler än 20 personer deltar i en allsångstillställning, får man ta in högst hälften av den enligt lagstiftning godkända maximala deltagarmängden i utrymmet. Med allsångstillställning avses en tillställning där det huvudsakliga innehållet består av allsång. Beslutet gäller även allsångstillställningar som har sittplatser.

Arrangören av tillställningen kan ta i bruk coronapass, vilket gör att man inte behöver följa regionförvaltningsverkets begränsningar. Om coronapasset tas i bruk som ett alternativ för sammankomstbegränsningarna, ska det gälla för hela tillställningen. Coronapasset måste kontrolleras av personer över 16 år i samband med ankomst till tillställningen. Coronapasset kontrolleras inte av personal, personer som uppträder eller idrottare som spelar i en match.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kund- och offentliga utrymmen, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek. För närvarande gäller kraven till utgången av år 2021.


Användning av coronapass i Lojo

Lojo stad ska införa coronapass som förutsättning för att delta i offentliga evenemang, om det finns restriktioner som gäller verksamheten i fråga. Om användningen av coronapass informeras i förväg evenemangsspecifikt. Användningen av coronapass möjliggör ordnande av evenemang utan kapacitetsbegränsningar och en säker och ansvarsfull verksamhet även i framtiden. Coronapasset kommer att kontrolleras i entréhallen på evenemangsstället. Lojo stad förutsätter coronapass av alla som fyllt 16 år och äldre.

Vad är ett coronapass?

Coronapasset, det vill säga EU:s coronaintyg, uppvisas i evenemangslokalens entréhall som en utskrift eller skärmdump från en mobil enhet. Vi rekommenderar att man skriver ut eller sparar coronapasset i telefonen så att det lätt kan visas.

Genom att logga in på den elektroniska tjänsten Mina Kanta får du ett intyg om full vaccinationstäckning, ett negativt coronatestresultat eller ett tillfrisknande från coronasjukdom inom den tid som krävs. Avläsarapplikationen för coronapasset samlar inte in eller lagrar besökarnas hälsouppgifter.
Se även vanliga frågor om coronapass (kanta.fi).

Gör så här:
1. Ladda ner coronapasset på tjänsten Mina Kanta.
2. Var beredd på att presentera QR-koden för coronapasset när du kommer till evenemanget som utskrift eller med en mobil enhet. Identitetsbeviset uppvisas på begäran.
3. Coronapasset kontrolleras i evenemangslokalens entréhall. Var på plats i tid så att man har tid att kontrollera coronapasset.
4. Kom ihåg att det fortfarande finns en stark rekommendation om munskydd vid offentliga evenemang.

Lojo stad har förbundit sig att följa gällande lagstiftning när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar. Genom att köpa en biljett till ett offentligt evenemang ordnat av Lojo stad, där användning av coronapass förutsätts, förbinder sig kunden att uppvisa ett giltigt coronapass.

Genom att visa ett coronapass verifierar kunden en full vaccinationstäckning, ett negativt testresultat eller ett tillfrisknande från sjukdomen inom den tid som krävs.

Arrangören är inte skyldig att återbetala eventuella biljetter som inte används på grund av att man inte använder coronapass. Lojo stad kommer att gottgöra oanvända biljetter som presentkort som gottgörelse.
Lojo stad rekommenderar att aktörer, vars verksamhet berörs av restriktioner att införa ett coronaintyg.

Coronavaccinationerna fortsätter


Det första coronavaccinet:
För alla 12 år fyllda.
Det andra coronavaccinet: För alla när det har gått minst sex veckor efter det första vaccinet.
Det tredje coronavaccinet för följande grupper:

• Personer med svårt nedsatt immunförsvar när det har gått minst två månader efter den andra vaccinationen.
• Alla som fyllt 60 år och äldre när det har gått minst sex månader efter den andra vaccinationen.
• Personer i åldern 12-59 år som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp för en allvarlig coronasjukdom (Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom – THL) när det har gått minst sex månader efter den andra vaccinationen.
• Personer som bor i anstaltsliknande förhållanden (med undantag för friska män under 30 år) när det har gått sex månader efter den andra vaccinationen.
• Social- och hälsovårdspersonalen (med undantag för friska män under 30 år) när det har gått minst sex månader efter den andra vaccinationen.

Nya vaccinationstider tillgängliga i Tennari med och utan tidsbokning

Vi ger coronavaccinationer i Tennari, (Strandparken 45, Lojo):
Tisdag 30.11 kl. 9-15
Onsdag 1.12 kl.9-15
Torsdag 2.12 kl. 9-15
Både det första och andra vaccinet fås med tidsbokning och utan tidsbokning.
Tredje vaccinationer ges endast med tidsbokning.
Du kan boka tid på adressen www.koronarokotusaika.fi.
Ta med ditt identitetsbevis eller FPA -kort. Den som ska vaccineras ska ha fyllt 12 år. Adressen till Tennari är Strandparken 45, Lojo.

Share This