Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 29.10.2021

Coronaepidemin är ännu inte över – stanna hemma om du är sjuk och kom ihåg de grundläggande anvisningarna för förebyggande av smitta

Sedan början av januari har 669 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall av smitta under oktober har varit 60. Antalet coronafall har ökat de senaste veckorna. Under de senaste två veckorna har Lojo haft 43 nya fall av corona. Epidemin är alltså ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta.

Även coravaccinationerna fortsätter i Lojo. Nu har mer än 80 % av 12-åringarna redan fått två doser av vaccinet.

När epidemin drar ut på tiden betonas människornas eget ansvar för sitt beteende.

Bli sjuk hemma och följ hygienanvisningarna

• Även vaccinerade människor bör tvätta händerna ofta med vatten och tvål. Hosta inte i händerna, utan i ärmen eller näsduken.
• Stanna hemma om du har ens lindriga symtom som tyder på corona eller andra luftvägsinfektioner. På så sätt förebygger du även spridningen av andra infektioner.
• THL rekommenderar användning av munskydd särskilt i offentliga inomhuslokaler där det är svårt att hålla avstånd till andra människor. Till exempel i kollektivtrafiken lönar det sig fortfarande att hålla munskydd. Använd munskydd särskilt om du inte har fått full vaccinationsserie.
• Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor i offentliga inomhuslokaler.
• Alla grundläggande anvisningar förebygger också spridning av andra luftvägsinfektioner, såsom influensa.

Vaccination skyddar bäst mot coronasjukdom

Bäst skyddar du dig mot coronasjukdomen genom att ta de rekommenderade doserna av coronavaccinet. I Finland kan alla som fyllt 12 år få sitt coronavaccin i sin egen kommun. En komplett vaccinationsserie som vanligtvis innehåller två vaccinationer ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsform.
Äldre personer, personer som bor på institutioner och vårdhem och hör till de medicinska riskgrupperna 1 och 2 erbjuds också en tredje vaccindos för att effektivera vaccinets skydd.
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/coronaepidemin-ar-annu-inte-over-stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-och-kom-ihag-de-grundlaggande-anvisningarna-for-forebyggande-av-smitta

En tredje coronavaccindos

En tredje coronavaccindos erbjuds till 12 år fyllda som hör till följande grupper med kraftig immunbrist och för vilkas del det har gått minst två månader sedan den andra dosen:

• Organtransplantation
• Stamcellstransplantation
• Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
• Immunosuppressiv (som sänker motståndsförmågan) cancerbehandling
• Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK -hämmare
• Dialys och svår kronisk njursvikt
• Långt framskriden eller obehandlad HIV
• Något annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av en läkare

För följande grupper, när det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen:

• För dem som fått det första och andra vaccinet med 3-6 veckors dosintervall
• För alla 60 år fyllda
• För boende på anstalter och vårdhem oberoende av ålder
• För medicinska riskgrupper. Med medicinska riskgrupper avses Grupperna 1 och 2 i THL:s vaccinationsordning.

Man strävar efter att ge den tredje dosen med samma vaccin som den andra dosen med undantag för Astra Zenecas vaccin som inte längre används i Lojo.

Den tredje vaccinationen kan fås med tidsbokning och utan tidsbokning

Vaccination kan även ges utan tidsbokning på allmänna vaccinationsdagar som man ger information om separat.
Elektronisk tidsbokning på adressen på www.koronarokotusaika.fi samt vaccinationsställena i Tennari och Pusula. Om inga tider visas är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. Nya tider öppnas när ett nytt vaccinparti blir tillgängligt.

Tidsbokning per telefon

Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

 

Share This