Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 22.9.2021

Den tredje vaccinomgången har startat.

75,5 % av Lojoborna har redan fått det första coronavaccinet och 65,7 % även boostervaccinet.
THL har gett sin rekommendation om en tredje vaccindos. Den tredje dosen av coronavaccin ges utöver för personer med nedsatt immunförsvar för personer som har blivit vaccinerade bland de första i vaccinationsordningen med 3-4 veckors dosintervall. Det rekommenderas att de tredje vaccinationerna ges enligt följande:
• Personer med svårt nedsatt immunförsvar, det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen
• I begränsad omfattning social- och hälsovårdspersonalen, det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas dock inte ännu en tredje dos för män under 30 år vid vaccinationsstart. Rekommendationen om en åldersgräns för tredje doser gäller inte för personer med svårt nedsatt immunförsvar, eftersom de har en betydligt högre risk för en allvarlig coronavirussjukdom än andra i samma ålder.

Följande vaccinationstider:
• I Tennari: 23.9.2021, 27.9.2021 och 6.10.2021. Alla grupper som ska vaccineras kan komma under de här dagarna (1, 2 eller 3 vaccinet) antingen utan tidsbokning eller genom att boka tid. Tider till vaccinationsdagar kan bokas elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst). Elektronisk tidsbokning är inte ännu bruk för tredje vaccinationer.
• De tredje vaccinationerna för äldre boende inom boendeservicen med heldygnsomsorg ges i vårdhem preliminärt veckorna 39-41. De boende informeras separat om detta.
• Boostervaccinationer för 12-15-åringar ges i skolorna 30.9.2021 och 1.10.2021. Eleverna och vårdnadshavarna kommer att informeras separat via Wilma.

https://thl.fi/fi/-/thl-ohjeistanut-kuntia-lyhyella-annosvalilla-rokotettujen-3.-koronarokoteannoksista-kolmatta-annosta-ei-viela-alle-30-vuotiaille-miehille?redirect=%2Ffi%2F

Ändrad testpraxis
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sin rekommendation om coronavirustester hos barn i linje med den nationella teststrategin. THL rekommenderar att barn under 12 år testas för coronavirus i följande situationer:
• barnet har symtom och man vet att barnet har blivit utsatt för ett laboratoriebekräftat coronafall under de två föregående veckorna.
• barnet har symtom och det finns ovaccinerade personer över 16 år eller personer med nedsatt immunförsvar mot corona i familjen.
• läkaren som behandlar barnet anser att ett test är nödvändigt.

I regel krävs inget coronavirustest om:
• dina symtom är lindriga och
• du har fått två doser av coronavirusvaccinet och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen eller
• om du har haft en testbekräftad coronavirusinfektion under de föregående sex månaderna eller
• om du har haft en testbekräftad coronavirusinfektion och fått en vaccination och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen.

Man ska dock inte gå till arbetet, skolan eller daghemmet om man är sjuk. Man ska också annars undvika kontakter med andra tills symtomen avtar.

I klara exponeringssituationer och om man arbetar inom social- och hälsovården ska även vaccinerade personer fortfarande söka sig till ett test.

Ovaccinerade och symtomatiska patienter över 12 år ska alltid söka sig till ett test om de har symtom som tyder på coronavirusinfektion.
https://thl.fi/fi/-/thl-n-suositus-lasten-koronavirustestaamisesta-on-paivitetty?redirect=%2Ffi%2F

Coronasituationen i Lojo är lugn
Sedan början av januari har 607 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall under september har varit 46.
Under de två senaste veckorna har det inrapporterats 19 nya fall av corona i Lojo, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 41/100000. Incidensen i hela landet är 107,3/100 000 och i Nyland 149,7/100 000.

THL rekommenderar alla som ska resa till utlandet att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd innan de reser

THL har uppdaterat sin webbsida Resor och coronaviruspandemin. Snabba förändringar i COVID-19-epidemisituationen är fortfarande möjliga Därför rekommenderar THL alla som ska resa till utlandet att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd innan de reser.

Alla coronavirusvaccin som används i Finland ger ett gott skydd mot coronavirussjukdom och ett utmärkt skydd mot allvarliga former av den samt minskar avsevärt antalet infektioner och smittsamheten. Rekommendationen att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd gäller alla passagerare som har möjlighet att få coronavaccination i Finland.

Webbsidan innehåller även uppdaterad information om EU:s coronaintyg och de länder utanför EU där det nu går att få EU:s coronaintyg. Sådana länder är för närvarande bland annat Island, Norge och Schweiz.

Man ska i första hand använda Mina Kanta–sidor för att skriva ut ett coronaintyg. Gränsmyndigheten rekommenderar användning av ett elektroniskt intyg på en mobil enhet. I Mina Kanta-sidor kan man skriva ut intyget i pappersform. Mycket detaljerad ytterligare information och anvisningar om coronaintyg finns på: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/coronaintyg

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av en felaktig vaccinationsanteckning och vaccinet har getts på Lojo hälsovårdscentral , kontakta den enhet som gav vaccinet (för Tennaris del, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av ett bristfälligt mobilcertifikat eller om man inte har bankkoder, kan man få en papperskopia på den egna hälsostationen. Leveranstiden är 7 vardagar per post.

Mer information om resor:
www.raja.fi
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Share This