Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 23.12.2021

Att fira jul och nyår tillsammans med närstående är viktigt – planera festerna på förhand så de är säkra

Sedan början av januari har 1132 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall under december är redan 232. Antalet coronafall har ökat ytterligare under de senaste veckorna. Omikronvariant som smittar lätt finns även i Lojo, för närvarande cirka en tredjedel av fallen.  Epidemin är alltså ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta.

Att fira jul och nyår tillsammans med närstående är viktigt – planera festerna på förhand så de är säkra

Julhelgen avviker från det normala även i år på grund av coronaläget. Därför är det bra att planera sammankomsterna från jul till nyår på förhand, så att de är säkra för alla.

Tiden som man tillbringar tillsammans med sina närstående på julen är särskilt viktig för många, och att stanna hemma ensam är inte att föredra. Äldre personer eller andra närstående som tillhör en riskgrupp kan ha önskemål om hur julen ska firas, och det är bra att beakta.

När man ordnar festligheter i december gäller samma principer för coronasäkerhet som annars. Det är viktigt att iaktta god handhygien och att hosta rätt, låta testa sig vid behov och att stanna hemma vid symtom.

Hemtester kan med fördel användas, men det är bra att hålla i minnet att ett positivt testresultat måste bekräftas med ett PCR-test hos hälso- och sjukvården.

Den som rör sig i julträngseln och använder kollektivtrafiken bör använda ansiktsmask och iaktta säkerhetsavstånd.

Läs mer i THL:s meddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/att-fira-jul-och-nyar-tillsammans-med-narstaende-ar-viktigt-planera-festerna-pa-forhand-sa-de-ar-sakra

THL har uppdaterat sina anvisningar om coronavirustest – antigentest för hemmabruk rekommenderas för personer med lindriga symtom

THL har uppdaterat sina anvisningar om coronavirustester enligt regeringens teststrategi. I de uppdaterade anvisningarna finns information om när vuxna och barn ska söka sig till test samt om användningen av hemtester och hur ett positivt hemtestresultat ska bekräftas.

Enligt de uppdaterade anvisningarna är det särskilt viktigt för en vaccinerad person som har symtom som tyder på corona att låta testa sig för coronavirus om personen i fråga är gravid eller det har gått minst fem månader sedan den andra vaccindosen och man inte har fått en tredje vaccindos.

Om symtomen är lindriga och personen inte hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom, kan han/hon också göra ett antigentest för hemmabruk. Ett positivt resultat från ett hemtest ska  bekräftas med test som görs inom hälsovården  om det finns behov av att få ett officiellt isoleringsbeslut. Efter ett positivt hemtest är det viktigt att frivilligt undvika kontakter.

Läs mer om andra situationer där du ska söka dig till ett coronavirustest: Coronavirustest

Läs mer i THL:s meddelande: https://thl.fi/fi/-/thl-on-paivittanyt-koronavirustestaukseen-liittyvia-ohjeitaan?redirect=%2Ffi%2F

Vaccinationerna utvidgas till alla barn i åldern 5-11 år 

Den nya förordningen om coronavaccinationer träder i kraft den 23 december och efter det är det möjligt att erbjuda coronavaccinationer även för barn i åldern 5-11 år.  Tidigare erbjöds coronvaccin endast för barn i åldern 5-11 år som hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom.

Lojo stad kommer att ge mer detaljerad information om tidsschemat för coronavaccinationerna av alla barn i åldern 5-11 år vid årsskiftet.

För närvarande kan man boka tid för coronavaccination bara för barn i åldern 5-11 år som hör till en riskgrupp och är mottagliga för en allvarlig coronasjukdom.  Mer detaljerad information om riskgrupper och annan information som gäller vaccination av barn finns här: Coronavaccinationer för 5—11-åriga barn – THL

Tider kan i första hand bokas på adressen koronarokotusaika.fi, i andra hand per telefon på den egna hälsostationens tidsbokning.

Vaccinationer ges endast med tidsbokning och det enda vaccinationsstället i Lojo är för närvarande Tennari. Vaccinet är BioNTech-Pfizers Comirnaty 10 mikrogram/dos. Det är fråga om samma vaccin som för vuxna, men med en mindre dos.

Coronavaccinationen är frivillig och avgiftsfri. För barn i denna åldersgrupp behövs samtycke från alla vårdnadshavare för vaccination. I regel är ett muntligt samtycke tillräckligt.

Tredje vaccinationer ges endast med tidsbokning

Coronavaccinationerna fortsätter på vaccinationsställena.  Både det första och andra vaccinet fås med tidsbokning och utan tidsbokning. Tredje vaccinationer ges endast med tidsbokning.  Staden hoppas därför på arbetsro på vaccinationsstället och att de anvisningar som getts följs när man bokar tid.

Vi rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på www.koronarokotusaika.fi

Vaccinationer erbjuds i Tennari med tidsbokning och utan tidsbokning (endast den första och andra vaccinationen)

Adress: Strandparken 45, Lojo

Ta med ditt identitetsbevis eller FPA -kort.

Måndag 27.12                    Kl. 9-15

Tisdag 28.12                       kl. 9-15

Onsdag 29.12.                     kl. 9-15

Torsdag 30.12.                    kl. 9-15

Fredag 31.12.                      kl. 9-15

Lojo stad önskar sina invånare en fridfull och coronasäker jul!

Share This