Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 18.11.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om att begränsa offentliga tillställningar 25.11 – 24.12.2021.

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar 25.11 – 24.12.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om att begränsa offentliga tillställningar. Begränsningarna gäller tillställningar där publiken har ståplatser samt allsångstillställningar. Antalet personer på ståplatsläktare begränsas så att högst 20 personer får vistas i inomhusutrymmen utan sittplats. Om fler än 20 personer deltar i en allsångstillställning, får man ta in högst hälften av den enligt lagstiftning godkända maximala deltagarmängden i utrymmet. Med allsångstillställning avses en tillställning där det huvudsakliga innehållet består av allsång. Beslutet gäller även allsångstillställningar som har sittplatser.

Arrangören av tillställningen kan ta i bruk coronapass, vilket gör att man inte behöver följa regionförvaltningsverkets begränsningar. Om coronapasset tas i bruk som ett alternativ för sammankomstbegränsningarna, ska det gälla för hela tillställningen. Coronapasset måste kontrolleras av personer över 16 år i samband med ankomst till tillställningen. Coronapasset kontrolleras inte av personal, personer som uppträder eller idrottare som spelar i en match.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kund- och offentliga utrymmen, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek. För närvarande gäller kraven till utgången av år 2021.

Det är julfestdags- gå på julfest vaccinerad

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat tips för trygga och smidiga julfester för medborgare, restauranger och evenemangsarrangörer:
•Festa bara om du är frisk. Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta ska du inte träffas ens med en liten grupp, även om du är vaccinerad. Håll dig då hemma och om dina symtom blir allvarliga ska du uppsöka läkare. Kontrollera vilka anvisningar din kommun ger om att söka sig till coronatest och agera därefter.
•Festa med gänget bara om du är vaccinerad. En komplett vaccinationsserie som vanligtvis innehåller två vaccinationer ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsform. Du hinner ännu ta vaccinationen för att skydda dig själv och andra. Även om vaccinationen inte helt eliminerar risken för att få och sprida smitta, minskar den betydligt utsöndringen av viruset och därmed dess spridning från en människa till en annan.
•Iaktta fortsättningsvis god hand- och hosthygien. På så sätt förhindrar du även att andra sjukdomar sprids.
•Ha appen Coronablinkern på även på festen och följ dess anvisningar.
•Använd fortfarande munskydd särskilt i offentliga inomhusutrymmen om det är svårt att hålla avstånd till andra människor. Till exempel i kollektivtrafiken lönar det sig fortfarande att ha munskydd. Använd munskydd särskilt om du inte har fått full vaccinationsserie.
•Ladda före julfesten ner EU:s coronaintyg, som fungerar som coronapass, från Mina Kanta-sidorna. På så sätt har du vid behov genast tillgång till coronapasset.
•Kom ihåg måttlighet i alkoholkonsumtionen.
•Ha så kul på lillajulsfesten!
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/ga-pa-julfest-vaccinerad-restaurangerna-kan-oka-sakerheten-genom-att-krava-coronapass-under-dygnets-alla-timmar

Coronaläget har försämrats – stanna hemma om du är sjuk och kom ihåg de grundläggande anvisningarna för förebyggande av smitta

Sedan början av januari har 775 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall av smitta under november är redan 94! Antalet coronafall har ökat de senaste veckorna, liksom antalet personer som vårdas på sjukhus. Epidemin är alltså ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta.
När epidemin drar ut på tiden betonas vår eget ansvar för vårt beteende.

Bli sjuk hemma och följ hygienanvisningarna

•Även vaccinerade människor bör tvätta händerna ofta med vatten och tvål. Hosta inte i händerna, utan i ärmen eller näsduken.
•Stanna hemma om du har ens lindriga symtom som tyder på corona eller andra luftvägsinfektioner. På så sätt förebygger du även spridningen av andra infektioner.
•THL rekommenderar användning av munskydd särskilt i offentliga inomhuslokaler där det är svårt att hålla avstånd till andra människor. Till exempel i kollektivtrafiken lönar det sig fortfarande att hålla munskydd. Använd munskydd särskilt om du inte har fått full vaccinationsserie.
•Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor i offentliga inomhuslokaler.
•Alla grundläggande anvisningar förebygger också spridning av andra luftvägsinfektioner, såsom influensa.

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/coronaepidemin-ar-annu-inte-over-stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-och-kom-ihag-de-grundlaggande-anvisningarna-for-forebyggande-av-smitta


Vaccination skyddar bäst mot coronasjukdom

Bäst skyddar du dig mot en allvarlig coronasjukdom genom att ta de rekommenderade doserna av coronavaccinet. I Finland kan alla som fyllt 12 år få sitt coronavaccin i sin egen kommun. En komplett vaccinationsserie som vanligtvis innehåller två vaccinationer ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsform. Redan mer än 83 % av personer som fyllt 12-år har i Lojo fått två doser av vaccinet.

För de äldre, de boende på institutioner och i vårdhem och de medicinska riskgrupperna 1 och 2 samt för alla över 60 år kommer också att erbjudas en tredje dos av vaccinet för att öka skyddet, när det har gått sex månader efter den andra vaccinationen.

Man kan boka tid för coronavaccination:
Elektronisk tidsbokning på adressenwww.koronarokotusaika.fi samt vaccinationsställena i Tennari och Pusula. Om inga tider visas är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. Nya tider öppnas när ett nytt vaccinparti blir tillgängligt.

Tidsbokning per telefon

Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Share This