Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 12.10

Under den senaste veckan (vecka 41) har sex nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Alla exponerade har nåtts och förordnats i karantän. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 77 i Lojo.

Incidensen av corona är i Lojo 17/100 000 (per fall/invånare) under de senaste 14 dygnen. Talet är lägre än den nationella incidensen på 42,5/100 000. De vanligaste smittkällorna just nu är familjemedlemmar, arbetsplatser och vänner. Det är mycket viktigt att man inte går till jobbet eller t.ex. till ett besök när man är sjuk.

Kommunspecifik rekommendation om munskydd och privata tillställningar

Användning av munskydd rekommenderas i Lojo följande situationer och för följande personer:

  • I kollektivtrafiken där närkontakt inte alltid kan undvikas.
  • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
  • I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Vid Lojo stads serviceställen och i samband med möten som staden ordnar används också munskydd och/eller visir för att säkerställa säkerheten för både personalen och kunderna.

Lojo stad rekommenderar dessutom man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

Karantäntiden förkortas fr.o.m. 12.10

Karantätiden i samband med corona förkortas till 10 dagar och isoleringstiden för en person med lindriga symtom förkortas till 7 dagar. Om en person fortfarande har symtom efter 7 dagar, ska han eller hon vara hemma tills han eller hon har varit symtomfri i minst 2 dagar. Förkortningen av karantäntiden gäller också den frivilliga karantänen. Mer information om karantäntider och praxis finns på THL: s webbplats på: THL.fi.

Stadens information om corona

Staden informerar om rekommendationer och riktlinjer som gäller corona i Lojo stads område samt om förändringar i tjänsterna så snart som möjligt och via flera kanaler. Om enskilda fall av coronasmitta informeras inte om ingen massexponering har skett som kräver offentlig information. Staden publicerar från och med 12.10 varje måndag en veckoöversikt över coronasituationen i Lojo. I översikten ges information om coronasmittläget i Lojo samt om andra aktuella frågor. Staden planerar också en Facebook Live-sändning, där stadsdirektör Mika Sivula och stadens pandemidirektör Tuula Suominen berättar för invånarna t.ex. om coronasituationen i Lojo. Mer information om sändningen publiceras i samband med nästa veckoöversikt mån 19.10.

Share This