Tervetuloa kuvismuskariin!

Kuvismuskarissa yhdistyy varhaisiän kuvataide- ja musiikkiopetus.
Opetuksen tavoitteena on kannustaa lasta tutustumaan monipuolisesti
taiteen maailmaan. Aiheita ja ilmiöitä lähestytään musiikin ja
kuvataiteen keinoin, niiden täydentäessä toisiaan.

Kokonaisvaltainen ja elämyksellinen kuvismuskari on tarkoitettu
herättämään uteliaisuutta ilon ja oman tekemisen kautta –
kuvismuskarissa lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan, katsotaan,
koetaan, piirretään, maalataan, muovataan!

Syksyllä 2023 aloittava ryhmä on suunnattu 5–6-vuotiaille lapsille.
Tunnin kesto on 60 min. Ryhmä kokoontuu torstaisin Laurentius-talon
Taidesiivessä klo 13.45–14.45 Lukukausi sisältää 14 opetuskertaa,
lukukausimaksu on 157 €. Opetuksesta vastaa Länsi-Uudenmaan
musiikkiopiston ja Lohjanseudun kuvataidekoulun opettajat yhdessä.
Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023–2024 lumo.eepos.fi.

Opetus alkaa torstaina 31.8.2023.