Vapaaoppilaspaikka

Musiikkiopiston oppilaat voivat taloudellisista syistä johtuen hakea vapautusta lukukausimaksusta.

Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 29.8.2012 päättänyt (§ 47), että vapaaoppilaspaikan hakija ohjataan varamaan aika sosiaalityöntekijälle varallisuusselvityksen tekemistä varten. Vapaaoppilaspaikan myöntäminen perustuu sosiaalitoimen puoltavaan lausuntoon.

Vapaaoppilaspaikka lukuvuodeksi 2023 – 2024

Palauta täytetty lomake pe 29.9.2023 klo 14.00 mennessä Lohjan toimistoon, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja.

(Lausunnon voi toimittaa vielä pe 6.10.2023 klo 14.00 mennessä).

Tulosta hakemus

Kosketinsoittimia Länsi-Uudennmaan musiikkiopiston orkesterissa