Vapaaoppilaspaikka

Musiikkiopiston oppilaat voivat taloudellisista syistä johtuen hakea vapautusta lukukausimaksusta.

 

Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 29.8.2012 päättänyt (§ 47), että vapaaoppilaspaikan hakija ohjataan varamaan aika sosiaalityöntekijälle varallisuusselvityksen tekemistä varten. Vapaaoppilaspaikan myöntäminen perustuu sosiaalitoimen puoltavaan lausuntoon.

 

Tulosta hakemus

Kosketinsoittimia Länsi-Uudennmaan musiikkiopiston orkesterissa