Musiikkiopisto

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alainen lakisääteistä tuntiperusteis­ta valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta, sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Opetuksella tuetaan musiikin harrastamista ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikkiopiston syventävien opintojen aikana oppilaan on mahdollista saa­vuttaa taitotaso, jonka pohjalta voi hakea musiikin ammattiopintoihin. Musiikkiopisto voi järjestää tehtäväalueeseensa liittyvää koulutusta ja omakustanteista maksullista palvelutoimintaa.