Yleistä infoa musiikkiopistosta

YLEISTÄ OPISKELUSTA

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston ylläpitäjä on Lohjan kaupunki ja opistolla on sivutoimipiste Vihdissä. Myös siuntiolaisilla on Siuntion kunnan ja Lohjan kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti mahdollisuus opiskella musiikkiopistossa. Toiminnan ylläpitämiseksi opisto saa lakisääteistä valtionosuutta. Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta, joka on ensisijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille.

OPETUS JA TAVOITTEET

Musiikkiopiston uusin opetussuunnitelma on otettu käyttöön 2018.

Musiikin opiskelu tähtää musisoimisen taitojen ja musiikkiin liittyvien tietojen oppimiseen. Oppimista seurataan oppitunneilla ja esiintymisillä. Lisäksi pyritään ottamaan mukaan entistä enemmän itse tehtyä musiikkia improvisoinnin ja oman musiikin tekemisen (säveltämisen) muodossa.

Opetusta annetaan omilla soittotunneilla, orkestereissa, kuoroissa ja musiikin hahmotusaineiden tunneilla. Pyritään siihen, että musiikin hahmotusaineiden opetus olisi yhä enemmän integroitu omiin soittotunteihin ja yhteismusisoinnin yhteyteen. Näin musiikin opiskelu olisi enemmän koko musiikin opiskelua kokonaisuutena eikä yksittäisiä oppiaineita.

Oppilasarviointia annetaan suullisena palautteena säännöllisesti opetuksen ja esiintymisten yhteydessä. Oppilas saa palautetta sekä omalta opettajalta että muilta opettajilta. Sanallista arviointia kerätään talteen Eepos-oppilashallinto-ohjelmaan. Numeroarviointia ei enää anneta.

Oppilaan soitonopettaja on oppilaan ensisijainen opinto-ohjaaja.

EEPOS oppilashallinto-ohjelma

Kaikki oppilaan opiskeluun liittyvät tiedot kerätään oppilashallinto-ohjelma Eepokseen. Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, tilaa se musiikkiopiston toimistosta musiikkiopisto@lohja.fi. Kun olet saanut tunnukset, säilytä ne, sillä ne ovat voimassa koko opiskelun ajan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä ohjelma pyytää vaihtamaan salasanan.

Musiikkiopiston tiedottamisen vuoksi on erittäin tärkeää, että ohjelmaan syötetyt osoite- ja puhelinnumerotiedot ovat oikein. Mikäli perheen käytössä ei ole sähköpostiosoitetta, pyydämme ilmoittamaan asiasta toimistoon. Osoitteita käytetään ainoastaan opiston omaan tiedottamiseen.

Hallinto-ohjelmaan kerätyistä tiedoista on mahdollisuus saada opintorekisteriote, jonka voi pyytää toimistosta. Opintorekisteriote on maksuton opiskelun aikana ja se lähetetään opiskelunsa päättäneille oppilaille automaattisesti.

Eepos oppilashallinto-ohjelma on musiikkiopistossa niin hallinnon, opettajien kuin oppilaiden ja huoltajien käytössä. Kaikki henkilökohtaiset tiedot ovat turvassa salasanojen takana ja oppilashallinto-ohjelmaa käytetään ainoastaan musiikkiopiston kannalta välttämättömään ja olennaiseen toimintaan. Kaikki tieto on salassa pidettävää.

TIEDOTUS

Tuntien peruuntumisista ja muista mahdollisista äkillisistä muutoksista ilmoitetaan pääasiassa tekstiviestillä.
Konserteista ja tapahtumista sekä opetukseen liittyvistä poikkeuksista ilmoitetaan pääsääntöisesti musiikkiopiston nettisivuilla.

Oma opettaja on tärkeä tiedotuskanava.

OPETUSPISTEET

Laurentius-talo, Lohja, Kirkkokatu 6 , kulku D-oven kautta Karstuntien puolelta.
Kuoppanummen koulukeskus, Nummela, Kuoppanummentie 18, kulku jäähallin puoleisesta ulko-ovesta.
Pappilanpellon koulu, Vihti, Kirkkojärventie 3

TOIMISTO

Avoinna: maanantai – torstai klo 9 – 15
musiikkiopisto@lohja.fi, puh. 044 369 1486

Osoite: Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA,

Toimisto palvelee kaikkia musiikkiopiston oppilaita ja huoltajia. Vihdissä ei ole erillistä toimistoa.

VAHTIMESTARI

Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA, 044 374 0035.
Vahtimestarin toimipiste on musiikkiopiston pääaulassa (D-ovi). Vahtimestari on paikalla pääsääntöisesti ma – to klo 14 – 20 ja pe 14 – 18. Häneltä voi pyytää apua mm. kopioinnissa, AV-välineistön käytössä sekä luokkiin ohjauksessa, myös mahdollisten harjoitteluluokkien löytämisessä. Nummelassa vahtimestaripalveluita ei ole tai ne ovat erittäin rajalliset.

ULKO-OVET

Kulku opistolle tapahtuu D-oven kautta. Ovi on auki ma–pe klo 14 lähtien vahtimestarin ollessa paikalla.

Ovikoodin kertominen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty!

Kuoppanummen koululla sisäänkäynti jäähallin puoleisesta ulko-ovesta. Ulko-ovi on iltaisin auki Hiiden opiston toimiessa, muina aikoina opettajat päästävät oppilaat sisään.

PYSÄKÖINTI

Rautatienkadun varrella on kaksi isoa pysäköintialuetta. Kirkkokadulla ja Monkolankadulla on parkkipaikkoja.
Pysäköinti musiikkiopiston sekä Laurentius-talon piha-alueella on ehdottomasti kielletty. Oppilaan tuominen ovelle ei ole huoltoajoa. Autoilu piha-alueella aiheuttaa vaaratilanteita.

LUKUKAUSIMAKSUT

Lukukausimaksut postitetaan syys/lokakuun ja helmi/maaliskuun aikana. Tutustu hinnastoon
Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa opinto-oikeuden menetys. Lukukausimaksua ei palauteta opiskelun loppuessa, ellei lopettamiselle ole painavaa perustetta. Tämä koskee myös musiikkileikkikoululaisia ja avoimella osastolla opiskelevia.

Kirjaamismaksu peritään aina uusilta oppilailta. Maksu peritään myös, jos oppilas on lopettanut opiskelun ja palaa esim. vuoden kuluttua uudelleen opiskelemaan.
Maksu peritään myös osastoa vaihtavilta; muskari> opisto> avoin osasto.

Perhe- ja sisaralennukset ovat osastokohtaisia esim. jos on kaksi lasta muskarissa, toinen saa sisaralennuksen, mutta jos toinen on muskarissa ja toinen opistossa, alennusta ei myönnetä. Eri tasoilla (perus-, opistotaso tai aikuisosastolla) opiskeleville perheenjäsenille alennus myönnetään. Perhealennusta ei myönnetä avoimella osastolla opiskeleville.

KÄYTTÄKÄÄ MAKSAESSANNE OIKEAA TILI- ja VIITENUMEROA. Mikäli laskussa on huomautettavaa tai haluatte keskustella maksujärjestelyistä, olkaa suoraan yhteydessä Lowell Oy:n asiakaspalveluun (yhteystiedot laskussa)!

SOITINLAINAUS

Musiikkiopistolla on vuokrattavissa rajoitettu määrä lainasoittimia. Soittimet on tarkoitettu ensisijaisesti uusille oppilaille, joilla ei vielä ole omaa soitinta.
Huoltajan tulee tarkistaa soitin yhdessä opettajan kanssa. Sen jälkeen täytetään ja allekirjoitetaan lainauslomake ja palautetaan se välittömästi vahtimestarille.
Laina-aika on yksi vuosi, jonka kuluessa tulee hankkia oma soitin. Jatkoajasta tulee aina keskustella rehtorin kanssa.

Soitinlainamaksun suuruuden voit tarkistaa hinnastosta. Maksua ei palauteta, jos laina-aika päättyy kesken lukukauden. Oppilaan tulee itse kustantaa kuluvat osat kuten kielet ym. Soittimelle aiheutuneet vahingot oppilas korvaa itse, joten varmistathan, että perheelläsi on kotivakuutus, joka kattaa myös tämän kaltaiset vahingot. Laina-ajan päätyttyä opettaja tarkastaa soittimen kunnon, minkä jälkeen se palautetaan vahtimestarille.

SOITINSÄILYTYS

Soittimen säilytys opiston soitinvarastossa (1. kerros, bändiluokan vieressä) omalla vastuulla. Soitinvaraston ovi aukeaa koodilla, jonka saa tilata vahtimestarilta tai toimistosta
Soitinta ei saa jättää opistolle viikonlopuksi.

VAPAUTUS OPISKELUSTA

Rehtori voi myöntää oikeuden välilukukauden tai -vuoden pitämiseen esim. vaihto-oppilasvuoden, opiskelun, varusmiespalveluksen tai muun pätevän syyn johdosta. Asiasta on aina etukäteen keskusteltava rehtorin kanssa.

TAPATURMAVAKUUTUS

Lohjan kaupunki on ottanut oppilailleen tapaturmavakuutuksen, jonka perusteella korvataan koulussa/ musiikkiopistossa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat.
Tapaturman sattuessa tulee käyttää julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluita. Niitä ovat terveyskeskukset, aluesairaala ja yliopistollinen keskussairaala sekä kunnallinen hammashoito, eivät yksityislääkärit. Koululaisten tapaturmavakuutus on voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa. Vakuutus ei koske instrumentteja.

KURINPITO

Oppilaan tulee noudattaa oppilaitoksen sisäistä järjestystä. Vahingonteosta tai häiriöstä pyydetään selvitys sekä kuullaan oppilasta ja hänen vanhempiaan. Opiston omaisuudelle aiheutetut vahingot joutuu korvaamaan. Rehtorin harkinnan mukaan on mahdollista antaa kirjallinen varoitus tai erottaa opistosta määräajaksi. Toistuva ilman laillista estettä tapahtuva oppituntien laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.

ETÄOPETUS

Keväällä 2020 opettelimme kaikki yhdessä etäopetusta. Kokemukset olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Normaalioloissa lähiopetus on pääasiallinen toimintamuoto, mutta joissakin poikkeustapauksissa voimme edelleen hyödyntää etäopetusta.

YHTEISTYÖ

Kaikki harrastustoiminta ja siihen sitoutuminen tarvitsee vanhempien tukea. Tuki on sekä henkistä että fyysistä. Kiinnostuminen, ymmärtäminen ja arvostaminen auttavat lasta ja nuorta hänen pyrkimyksissään samoin kuin myös aikataulujen noudattaminen ja päivämäärien muistaminen.

Joskus saattaa syntyä tilanne, ettei harjoittelu kotona ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa voi tiedustella mahdollisuutta harjoitteluun opiston tiloissa. Parhaiten tiloja on tarjolla aamu- ja keskipäivällä. Asiaa voi tiedustella toimistosta tai vahtimestarilta.

Opiskelun sujuvuuden kannalta on tärkeää, että oppilas käy säännöllisesti tunnilla.

Sairaana ei saa tulla tunnille ja sairastumistapauksessa tulee poissaoloilmoitus tehdä suoraan opettajalle.

Mikäli se ei onnistu, voi ilmoituksen tehdä toimistoon tai vahtimestarille. Tunnin peruunnuttua oppilaan toimesta opettaja ei ole velvollinen antamaan korvaavaa tuntia. Opettajan sairastuessa pyritään hänelle hankkimaan sijainen tai korvaamaan menetetty tunti. Yhtä opettajan sairaudesta johtuvaa poissaoloa lukukauden aikana ei korvata.

AIKUISOSASTO

20 vuotta täyttäneet oppilaat opiskelevat aikuisosastolla. Aikuisosastolla opiskeluaika on perusopinnoissa 4 ja syventävissä opinnoissa 2 vuotta.
Rehtori voi myöntää lisäaikaa perustellusta syystä.

MUSIIKKILEIKKIKOULU

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston musiikkileikkikouluun otetaan 3 kk – 8 vuotiaita lapsia. Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapsissa rakkaus musiikkia kohtaan, sekä kehittää heidän musiikillisia perusvalmiuksiaan musiikkiopistossa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa opiskelua varten. Laulun, leikin, liikunnan ja musiikin kuuntelun avulla kehitetään lapsen sävel- ja rytmitajua.

MUSIIKKIVALMENNUS

Musiikkivalmennusryhmät on tarkoitettu 7-8-v. lapsille. Ryhmissä tutustutaan monipuolisesti musiikkiin laulaen, soittaen, leikkien ja kuunnellen. Musiikkivalmennuksessa harjoitellaan musiikkiopiston pääsykokeissa vaadittavia asioita ja tutustutaan opistossa soitettaviin eri soittimiin. Musiikillista ymmärrystä viedään myös pidemmälle tutustumalla musiikinteorian alkeisiin.

KUOROT

Kuorot ovat osa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston toimintaa, mutta osallistuakseen kuoroon ei tarvitse olla musiikkiopiston oppilas. Kuorojen tavoitteena on innostaa lapsia laulamaan, opettaa kuorolaulua sekä tarjota yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa. Kuorot harjoittelevat monipuolisesti ja esiintyvät useita kertoja vuodessa. Lisäksi pidetään silloin tällöin kuoroleirejä ja järjestetään yhteisiä konsertti/musikaalimatkoja.

Lartina-lapsikuoroon voivat liittyä kaikki laulusta innostuneet 1.- 4.- luokkalaiset (7-10v.) lapset. Kuoroa johtaa Pauliina Kallio.

Lumona 5.-luokkalaisista eteenpäin (11v ->)

Lumona-kuoroon pääsee ilman koelaulua. Kuoroa johtaa Pauliina Kallio.

Larte-nuorisokuoroon voivat pyrkiä koelaulun kautta 5. luokkalaiset (11v.-) ja sitä vanhemmat lapset/nuoret. Kuoroa johtaa Elina Laakkonen.

Lisätietoja: elina.laakkonen@edu.lohja.fi, pauliina.kallio@edu.lohja.fi

AVOIN OPETUS

Avoimelle osastolle otetaan oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimen opetuksen periaatteena on, että vapaan osallistumisen vastineeksi oppilasmaksut kattavat opetuksesta aiheutuvat kulut. Tämän toiminnan ylläpitämiseen opisto ei saa valtionapua.

Avoimen osaston ilmoittautumisaika on toukokuusta elokuun loppuun. Ilmoittaudu oppilaaksi.

KONSERTIT JA  SOITTAJAISET

Musiikinopiskeluun kuuluu myös konserteissa käynti. Opiston omat oppilaat esiintyvät lukuvuoden aikana erilaisissa tilaisuuksissa, kuten orkesterien konsertit ja lähes viikoittain järjestettävät soittajaiset. Tilaisuudet ovat suurimmaksi osaksi maksuttomia.

Lohjan kaupunginorkesteri tarjoaa opiston oppilaille muutamiin konsertteihin vapaalippuja. Seuraa ilmoitustauluja ja sähköpostia!

Oppilaslippuja voi tiedustella muihin konsertteihin kaupunginorkesterin toimistosta puh. 044-374 1462.

KONSERTTIKÄYTTÄYTYMINEN

  1. Kunnioitan esiintyjää ja annan hänelle esiintymisrauhan Istun rauhassa koko konsertin ajan omalla paikallani.
  2. Poistun konsertista vasta sen päätyttyä. Mikäli minun on jostain syystä pakko poistua kesken konsertin, teen sen aplodien aikana.
  3. Keskityn esityksen kuuntelemiseen, enkä keskustele esityksen aikana vierustoverin kanssa.
  4. Suljen kännykän konsertin ajaksi.
  5. Pukeudun tilaisuuden mukaan.
  6. En syö eväitä konsertin aikana.
  7. Noudatan näitä ohjeita sekä ollessani kuuntelijana että esiintyjänä.
  8. Muistan nämä ohjeet niin suurissa konserteissa kuin pienemmissä soittajaisissakin.

KANNATUSYHDISTYS JA STIPENDIT

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston ja kodin välistä yhteistyötä tukee Lohjan musiikkitoiminnan kannatusyhdistys. Em. yhdistys jakaa opettajien ehdotuksista niin lohjalaisille, vihtiläisille kuin siuntiolaisille oppilaille stipendejä opiston joulu- ja kevätkonserteissa. Tärkeimmät kriteerit stipendin saamiselle ovat ahkeruus ja edistyminen. Stipendiä ei jaeta samalle oppilaalle kahtena kertana peräkkäin.

Liittymällä Lohjan musiikkitoiminnan kannatusyhdistys ry:n jäseneksi mahdollistat opiston ja kodin välisen yhteistyön jatkuvuuden!

Jäsenmaksu on 10€ ja sen voi maksaa Lohjan musiikkitoiminnan kannatusyhdistys ry:n tilille FI4040061040001897. Lisätietoa: kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Janne Haapanen (janne.haapanen@lohja.fi)