LAULU

Laulun opiskelun voi aloittaa 13-vuotiasta lähtien ja myös aikuisiässä.

Klassisen laulun opiskelussa perehdytään oman lauluinstrumentin tuntemiseen ja vapaaseen ilmaisurikkaaseen äänenkäyttöön, jonka pohjana on tiedostaa terveen äänenkäytön fysiologiset perusteet ja mielen ja kehon dialogi.

Yksityistunneilla opiskellaan äänenmuodostusta, tuettua hengitystekniikkaa ja tutustutaan  länsimaalaisen klassisen laulun eri tyylisuuntien teoksiin, sisältäen myös musikaali- ja evergreen ohjelmistoa.

Yhteistunneilla harjoitellaan ohjelmistoa pianistin kanssa sekä esiintymistaitoja ja yhtyelaulua.

Klassinen laulu luo pohjan kaikkien genrejen laulamiselle.

Laulun opetus

Klassinen laulu

Laulunopiskelijaksi voi hakeutua noin 13-14-vuotiaana. Opinnot voi aloittaa myös aikuisiässä. Yksityistunneilla perehdytään lauluun instrumenttina äänenmuodostusharjoituksilla sekä tutustutaan länsimaalaisen laulutaiteen eri aikakausiin ja tyylisuuntiin. Opetukseen liittyy myös luentoja ja ensemble-työskentelyä. Yhteistunneilla keskitytään musiikin tulkinnalliseen puoleen sekä harjoitellaan esiintymistä.

Pop/jazz -laulu

Opiskelijan tulee olla vähintään yläkoululainen, mutta opinnot voi aloittaa myös aikuisiässä. Pop/jazz -laulunopetuksen ydintavoitteena on terve äänenkäyttö pop/jazz -musiikissa. Tähän tavoitteeseen pyritään tutustumalla ja opiskelemalla pop/jazz -laulun instrumentinhallinnan perusteita, kuten optimaalinen lauluasento (seisomisasento), hengityksen merkitys laulaessa, äänen tukeminen koko keholla ja resonanssi eli äänen sointi. Instrumentinhallintaa harjoitellaan ja opitaan koko ajan käytäntöön soveltaen, erilaisiin pop/jazz -musiikin genren kappaleisiin, niiden tyylinmukaiseen fraseeraukseen ja rytmiikkaan tutustuen. Pop/jazz -laulaja on mukana bänditoiminnassa.