Päiväkotimuskari

Päiväkorimuskarin toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 3-6-vuotiaille ja mahdollisuuksien mukaan myös nuoremmille päiväkodissa oleville lapsille. Muskariryhmät muodostetaan ikäryhmittäin.

Päiväkotimuskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään muskaritunnin päiväkotipäivän aikana. Lapset ovat silloin virkeitä ja musiikkitoiminta lomittuu päiväkodin arkeen.

Päiväkodin muskarissa lauletaan ja leikitään, harrastaminen noudattaa musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa ja opettajana toimii pätevä ja kokenut musiikkileikkikoulunopettaja.

Päiväkotimuskariin kulku hoituu päiväkodin henkilökunnan ja muskariopettajan yhteistyöllä, vanhemman ei tarvitse tuoda lasta ryhmään.

⇒Katso lukujärjestykset

Hinnasto

Ilmoittaudu mukaan