Ohjeet hakemiseen

Opas Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoon hakeutuvalle pdf-muodossa.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alainen lakisääteistä tuntiperusteis­ta valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta, sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Opetuksella tuetaan musiikin harrastamista ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikkiopiston syventävien opintojen aikana oppilaan on mahdollista saa­vuttaa taitotaso, jonka pohjalta voi hakea musiikin ammattiopintoihin. Musiikkiopisto voi järjestää tehtäväalueeseensa liittyvää koulutusta ja omakustanteista maksullista palvelutoimintaa.

Huom! Joihinkin soittimiin voi olla runsaasti hakijoita. Muista myös harvinaisemmat soittimet! Tarkemmat aloitusiät löytyvät kunkin soittimen kohdalta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen uusille oppilaille musiik­kiopistoon on auki klo 16 alkaen 13.4.-12.5. osoitteessa  lumo.eepos.fi. Syksyllä alkavaan soitto- ja lauluopetukseen otetaan uusia oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä, valintakokeita ei järjestetä. Lauluun ilmoittautuvat käyvät toukokuussa esittämässä vapaavalintaisen laulun opettajalle (klassinen laulu) tai videoivat lauluesityksen (popjazz-laulu). Lisätiedot tästä lähetetään lauluun ilmoittautuneille sähköpos­titse ilmoittautumisen päätyttyä.

Mikä soitin?

Tätä kysymystä kannattaa pohtia rauhassa ennen soitinoppilaaksi hakemista. Soittimiin voi tutustua tutustumalla soitinesittelyihin.

Lisäksi kannattaa tulla Soitinseikkailu-päiviimme Nummelaan ja Lohjalle. Soitinseikkailu-päivät uusille oppilaille ovat Nummelassa keskiviikkona 10.4. klo 18 ja Lohjalla 13.4. klo 11. Siellä pääset näkemään ja kokeilemaan soittimia ihan livenä. Katso tästä tapahtumien tarkemmat tiedot.

Voit ilmoittautua hakijaksi useampaankin sinua kiinnostavaan soittimeen. Vaihtoehtoi­sen soittimen ilmoittaminen kannattaa; mikäli ensisijaiseen toivesoittimeesi ei ole paikkoja, sinulle voidaan tarjota paikkaa toiseen sinua kiinnostavaan soittimeen. Alle kouluikäisille suosittelemme musiikkileikkikoulutunteja soitonopetuksen hyväksi pohjaksi.

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikouluun (muskariin) otetaan oppi­laita ilmoittautumisjärjestyksessä. Muskari on musiikin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille. Ryhmissä tutustutaan monipuolisesti musiik­kiin laulaen, soittaen, leikkien ja kuunnellen. Lisätietoa muskarista nettisivullamme.

Kuorot

Kuorot ovat osa Länsi-Uudenmaan musiik­kiopiston toimintaa ja niissä voi laulaa, vaikkei muutoin olisi opiston oppilas. Kuorojen tavoit­teena on innostaa lapsia laulamaan, opettaa kuorolaulua sekä tarjota yhdessä tekemisen ja osallistumisen iloa. Lue lisää kuoroista.

Avoin osasto

Avoimelle osastolle ilmoittaudutaan osoittees­sa lumo.eepos.fi toukokuussa. Avoimelle osastolle voi hakea opiskeluoikeutta mihin tahansa tarjoamaamme soittimeen, mutta paikkoja myönnetään harkinnanvaraisesti kul­loisenkin oppilastilanteen mukaan. Avoimella osastolla opiskelussa ei ole ikärajoja eikä opiskelua ole sidottu opetussuunnitelmaan. Valtio ei tue avoimen osaston opetusta, joten se on huomattavasti kalliimpaa kuin varsinai­sena oppilaana oleminen.

Oppilaspaikat

Sähköpostiviesti oppilasvalinnan tuloksesta lähetetään kaikille hakijoille juhannukseen mennessä. Oppilaspaikan saaneet vahvistavat tai peruuttavat paikkansa ohjeen mukaisesti.

Osalle hakijoista tarjotaan mahdollisuutta vuoden kestävään soitinvalmennukseen ja soivaan valmennusryhmään. Soitinvalmennus on ryhmässä annettavaa soittimen alkeisope­tusta. Halutessaan varsinaiseksi oppilaaksi valmennusvuoden jälkeen oppilas osallistuu oppilasvalintaan uudelleen.

Soiva valmennusryhmä

Soiva valmennusryhmä on tarkoitettu 7-9-vuotiaille. Soivassa valmennusryhmässä käytetään paljon kehorytmiikkaa. Kehorytmit kehittävät koordinaatiota ja motoriikkaa sekä vahvistavat oman kehon hahmotusta. Keho­rytmeihin yhdistetään lisäksi laulua ja loruilua, jolloin myös äänenkäyttö kehittyy. Lue lisää. 

Osa opiskelupaikoista tulee vapautumaan vas­ta lukuvuoden aikana. Vapautuville paikoille valitaan oppilaita soitinvalmennusryhmistä, soivasta valmennusryhmästä tai varapaikoilta.

Lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa elokuussa, pian koulun käynnistyttyä. Ennen tuntien alkamista pide­tään musiikkiopistolla ilmoittautumistilaisuus. Tarkasta ajankohdasta ja sisällöstä ilmoi­tamme viimeistään elokuun alussa, oppilaille sähköpostitse sekä nettisivullamme. Tuntien ajankohdat ja muut opetukseen liittyvät asiat sovitaan opettajien kanssa.

Musiikkiopistossa opiskelet näin:

Käyt oman opettajan luona soittotunnilla 1-2 kertaa viikossa. Pienten oppilaiden vanhem­pien toivotaan olevan mukana tunneilla ja auttavan lasta kotiharjoittelussa.

Osallistut ryhmäopetukseen vähintään kerran viikossa. Ryhmätunneilla opiskellaan soittoa, laulua ja musiikin hahmotusaineita. Ryhmätunnilla tutustutaan soittajakavereihin sekä opetellaan yhteismusisoinnin ja toisten kuuntelemisen tärkeitä taitoja. Yhteismu­sisointi orkestereissa, kuoroissa ja bändeissä kuuluu opintoihin mahdollisuuksien mukaan opintojen alusta lähtien.

Opistolta on mahdollista vuokrata joitakin soittimia. Oman soittimen hankinnan yhtey­dessä tulee aina turvautua opettajan apuun ja neuvoihin. Musiikinopiskelu on monipuo­linen ja haastava harrastus. Musiikista saat itsellesi elinikäisen ystävän, joten opiskeluun kannattaa panostaa. Musiikkiopistoon hakeu­tuvan on hyvä muistaa, että tavoitteellinen opiskelu vie aikaa ja voimia. Kovin montaa muuta harrastusta ei lukujärjestykseen mah­du. Vanhempien apua tarvitaan säännöllisen kotiharjoittelun oppimiseen.

Hinnasto

Tutustu hintoihimme.