Musiikin hahmotus, eli MuHa-opinnot sisältävät mm. musiikin luku- ja kirjoitustaidon opintoja, musiikin historiaa, soitinoppia, musiikkiteknologiaa, säveltämistä ja sovittamista.

  • Perustason 1 MuHa -opinnot sisältyvät oppilaan soitinopetukseen.
  • Tasolta 2 alkaen MuHaa opiskellaan ryhmissä. Ryhmäopetukseen osallistutaan aikaisintaan 10-vuotiaana.
  • Syventävissä opinnoissa on yhden vuoden kaikille pakollinen peruskurssi. Syventäviin opintoihin voi lisäksi sisällyttää vapaavalintaisia MuHa-kursseja.

 

MuHa-opetus alkaa torstaina 25.8.