Tietoturvasuoja ja -yhteystiedot

Tietosuoja

LOHJAN TEATTERIN ASIAKASPALVELUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 27.5.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Lohjan kaupunki / Lohjan Teatteri (Y-tunnus 1068322-0)

PL 71

08101 LOHJA

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 
Puhelin +358 44 369 1499
Sähköposti teatteri@lohja.fi

3. REKISTERIN NIMI

Lohjan Teatterin asiakaspalvelurekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Lohjan Teatterin tilaisuuksiin, rekisteröitynyt Lohjan Teatterin sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut Lohjan Teatterin asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Lohjan Teatterin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lohjan Teatterin omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyymälässä, pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Lohjan Teatteri saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.
Lohjan Teatterilla on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakaskirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä teatteri@lohja.fi osoitteeseen.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakaspalvelurekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista tietotyypeistä:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilön edustaman organisaation nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
 • Varausnumero (Netticket.fi)
 • Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
 • Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot7. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 • 8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
 • Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 • 9.Henkilötietojen käsittelijät:

 • Rekisterin käyttöoikeus edellyttää  Lohjan Teatterin ja teknisen palvelutarjoajan (Lohjan kaupunki) tietojärjestelmän käyttöoikeuksia ja salasanoja.
 • Rekisterin käyttöoikeudet on Lohjan kaupungin organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joidenka työtehtävät edellyttävät rekisterin käyttöä.
 • 10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
 • Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan Lohjan Teatterin käytössä paitsi Lohjan Teatterin käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania Netticket.fi. Palvelu käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin kuin lipunmyynnissä saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja asiakasrekisteriin.
 • 11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
 • Tietojen tarkastus-ja oikaisuoikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
 • Lohjan Teatteri / PL 71  01801 Lohja
 • Rekisteröidyllä on oikeus  vaatia virheellisen tiedon korjausta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse.
 • Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä edellä mainituin keinoin.
 • Suostumus sijaintitietojen käyttöön
 • Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päälaitteen ja sovellusten asetuksista. Asetusten avulla voi peruuttaa myös tietonsa.
 • 12. Rekisterin suojaukset perusteet:

 • Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeudet on Lohjan kaupungin organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.
 • 13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
 • Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

  Lohjan Teatterin sivuston käyttöehdot

   1.Käyttöehdot

  Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Lohjan Teatterin sivustoa ( www.lohja.fi/teatteri). Avaamalla Lohjan Teatterin WWW-sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja ja hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

  2. Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet

  Lohjan Teatterin www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Lohjan Teatterin antamaa nimenomaista lupaa.
  Sivustoa saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

  3.Luvaton käyttö

 • Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.
  Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.
  Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:
  – roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,
  – käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,
  – lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,
  – pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,
  – toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttö, joka koetaan epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai uhkaavaksi.

  4.Sivuston oikeudet

  Lohjan Teatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Lohjan Teatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

  4. Vastuurajoitus

  Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, Lohjan Teatteri ei vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lohjan Teatteri ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Teatteri ei myöskään vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. Lohjan Teatteri ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.
  Sivuston käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä Lohjan Teatterin mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.

  5. Evästeet

 • Lohjan Teatteri ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Lohjan Teatterin www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia.
  Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Lohjan Teatterin omasta tuottamuksesta.
  Lohjan Teatterin toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien rekisteröimiseksi. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten Facebook.com käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten.
  Käyttäytymiseen perustuvan mainonnan asetuksia voi säätää alla olevassa osoitteessa kohdassa omat mainokset.
  Googlen mainontaan liittyvien evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia voidaan hallita osoitteessa:

  https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi

  7.Yhteydenotot

  Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen teatteri@lohja.fi tai Lohjan kaupungin tietosuojavastaavaan.