Tikkanen Jaana

ympäristötarkastaja

Puh. 044 374 3598

jaana.tikkanen@lohja.fi

Yksikkö: Ympäristönsuojelu

Vastuualueet:

  • ympäristönsuojelumääräysten neuvonta / valvonta
  • yleisöilmoitusten vastaanotto ympäristöasioissa
  • laitosvalvonta
  • maastoliikenne- ja vesiliikennelakiasiat
  • öljysäiliöasiat
  • haja-asutuksen jätevedet
  • pk-yritysten ympäristöasiat

Takaisin yhteystietolistaukseen