Piirilä Pertti

kaavoitusinsinööri

Puh. 050 543 9357

pertti.piirila@lohja.fi

Yksikkö: Kaavoitus, Ympäristönsuojelu

Vastuualueet:

Kaavoitus:
– Suunnittelutarveratkaisut ja
poikkeamislupapäätökset

Ympäristönsuojelu:
– maa-aineslupa asiat

Takaisin yhteystietolistaukseen