Vuorohoito

 

Vuorohoitoa on lapsen hoito arkisin klo 18.00 – 06.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin tapahtuva hoito.

 

VUOROPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET LOHJAN KAUPUNGISSA 19.08.2010

  1. Vuoropäivähoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai ammattiin opiskelun liittyvään tarpeeseen. Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuoropäivähoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka vaihdetaan toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan.
  2. Lapsen hoitoaikalista, joka on muodostettu vanhempien työvuoroista, tulee toimittaa hoitopaikkaan viimeistään perjantaina, puolitoista viikkoa ennen hoitoviikon alkua klo 15.00 mennessä. Hoitoajat ilmoitetaan aina kirjallisesti, tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. – Pyydettäessä vanhemmat sitoutuvat tuomaan työnantajan laatiman työvorolistan hoitoaikojen varmistamiseksi. – Em. hoitoajan ilmoitusajan jälkeen ilmoitetut hoitoajat pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Vastuu hoidon järjestämisestä on kuitenkin perheellä, jos hoitoon tulee äkillisiä muutoksia. Mikäli hoidon tarve on välttämätön, vanhemmat ottavat yhteyttä vuoropäivähoitoyksikön esimieheen. – Vanhempien tulee ilmoittaa ajoissa etukäteen tiedossa olevat poissaoloajat.
  3. Vuoropäivähoitoyksikössä noudatetaan ns. yörauhaa klo 22.30 lähtien. -Tämän jälkeen lapsia ei tuoda tai haeta hoidosta, vaan kaikille lapsille taataan rauhallinen ja keskeytymätön yöuni. – Lapset, joiden vanhemmat ovat iltavuorossa ja seuraavana päivänä aamuvuorossa, pääsääntöisesti yöpyvät vuoropäivähoitoyksikössä. – Vanhempien yövuoron jälkeen lapsi tarvittaessa voi jatkaa hoitoa seuraavana päivänä vanhempien työn päättymisen jälkeen n. 8 tunnin ajan, vanhempien yötyön jälkeisen levon vuoksi.
  4. Vuoropäivähoitoyksiköissä noudatetaan Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
  5. Vuoropäivähoidossa olevan lapsen tulee saada keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. – Myös vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee taata vapaapäivät perheen parissa, kuten muussa päivähoidossa olevien lasten kohdalla keskimäärin.

 

VUOROHOITOA TARJOAVAT YKSIKÖT

MOISION PÄIVÄKOTI 2

Kurjenkatu 12-14, 08100 LOHJA

Päiväkodinjohtaja Ulla Taanila, p. 050 529 9845

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden, vuorohoidon esiopetus

PÄIVÄKOTI ORAVAINEN

Kirjastopolku 7, 08500 LOHJA

Päiväkodinjohtaja Päivi Salo, p. 044 374 0168

Sisarusryhmä Pesäpuu Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden.