Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle

 

Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Yksityiset päiväkodit voivat tarjota myös vaihtoehtopedagogiikkaa, kuten Montessori- tai Steiner-kasvatusta sekä esiopetusta. Lapsen vanhemmat voivat hakea palveluun kaupungin tulosidonnaista palveluseteliä tai Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä.

Yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin hakeudutaan olemalla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.

Liikuntapainotteinen Touhula Vappula 

Montessori-päiväkoti Touhula Neitsytlinna

Päiväkoti Laakso

Steiner-päiväkoti Pääskynpesä

Musiikkipäiväkoti Marakassi

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin on mahdollista hakeutua myös Lohjan kuntarajojen ulkopuolelle. Tämä edellyttää, että palveluntuottajalla on sopimus Lohjan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kanssa.

Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Kela-yksityisen hoidon tuki

Kela