Harrastamisen Suomen malli Lohjalla palveluntuottajalle

Palveluntuottaja eli kerhon toteuttaja

Kerhoja koskevat seuraavat vaatimukset:

 • Kerhojen tulee noudattaa perusopetuksen toimintakautta mahdollisimman tarkasti
 • Kerhon keston tulee olla 45-90 minuuttia
 • Kerhon osallistujamäärän tulee olla vähintään 7 kerholaista

Palveluntuottajaa koskee seuraavat vaatimukset:

 • Rekisteröity yhdistys tai yritys (tai muu toimija yhteistyössä)
 • Kerhojen ohjaajien tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504)
 • Ohjaajalla ja toimijalla tulee olla asianmukaiset vakuutukset niin halutessaan (poislukien kerholaiset ja koulun tilat)
 • Noudattaa toimintaa koordinoivan tahon antamia ohjeita kerhojen tuottamisessa

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

 1. Suunnittele kerho.
 2. Täytä hakemus (kun haku on avoinna).
 3. Odota viestiä hyväksynnästä.
 4. Tarjoa kerhoa kerhotarjottimelle.

Hakemusta varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • Tiedot järjestäjästä
 • Kuvaus ja tiedot kerhosta ja mahdollisesti esittelyvideo
 • Kustannukset ja laskutustiedot