Digikerho

Digikerho tai Koodauskerho on kerho, jossa tutustumme ja teemme nuorten kanssa koodausta erilaisissa muodoissa. Tutustumme kerhoissa niin koodauksen alkeisiin, erilaisiin työkaluihin, ohjelmointiin kuin myös jonkin verran pelikoodaukseen netistä valmiina löytyvillä työvälineillä ja ohjelmilla.

Nuorimpien kohdalla keskitymme enemmän koodauksen alkeisiin ja myös pelikoodaukseen rauhallisessa tahdissa niin, että etenemme yhdessä ryhmänä kaikkien vaiheiden läpi, jotta jokaisella on mahdollisuus nähdä ja kokea, millaista pelikoodaus on.

Isompien kohdalla tutustumme myös koodauksen alkeisiin ja pelikoodaukseen, mutta myös myöhemmin yleiseen koodaukseen Python-koodauksen parissa.

Näiden lisäksi myös otamme huomioon ja kuuntelemme ryhmäläisten omia toiveita sen suhteen, mitä he haluaisivat tehdä ja minkälaisesta koodauksesta, ohjelmoinnista tai digitoiminnasta he olisivat kiinnostuneita ja jos vain mahdollista, pyrimme sitä heille toteuttamaan joko kertomalla, opettamalla, tekemällä tai tutustumalla siihen yhdessä.

  • Digikerho eri ikäryhmille
  • Kerhon kesto 60 min.
  • Osallistujamäärä ? lasta
  • Palveluntuottaja Lohjan kaupungin nuorisotyö