Taitovoimistelukerho

Taitoharjoittelukerho, jossa kehitetään monipuolisten voimistelutaitojen lisäksi nopeutta, kestävyyttä, liikkuvuutta, voimaa ja muita taito-ominaisuuksia.

En klubb där man utöver mångsidiga gymnastikfärdigheter utvecklar hastighet, uthållighet, rörlighet, styrka och andra färdighetsegenskaper.

Palveluntuottaja / Serviceproducent AkroteamLohja Ry

Akroteam Lohja yhteyshenkilö:
akroteamlohja@gmail.com