Taidepaja

Taidepajassa taiteillaan ja askarrellaan sekä sisällä että ulkona. Ohjaaja antaa ideoita, mutta taitelijoina ovat lapset. Kauden aikana ohjelmassa on esimerkiksi luonto- ja valokuvataidetta sekä vesiväri- ja pastelliväritöitä.

Uudenmaan Lastenliitto yhdessä paikallisyhdistysten kautta on järjestänyt matalankynnyksen kerhotoimintaa lapsille jo yli kymmenen vuoden ajan. Toiminnassa korostuu lasten osallisuus ja yhdessä tekeminen. Toiminnassamme panostetaan itsensä ja toisten kunnioittamiseen ja Lastenliitto onkin #kivaayhdessä! Kerhotoiminta on kaikille avointa ja taitovaatimuksia ei ole. Jokaiselle kerhotoiminnalle on suunniteltu runko, mutta toiminnan sisällön suunnittelemiseen osallistuvat aina myös ryhmän lapset ja tästä syystä jokainen kerho on ryhmänsä näköinen.

Uudenmaan Lastenliiton alakouluikäisille suunnattuun kerhotoimintaan otetaan mukaan noin 13-15-vuotiaita kerhokavereita. Kerhokaverit toimivat vapaaehtoisina apuohjaajina, jotka innostavat ja kannustavat kerholaisia. Yhteen ryhmään voidaan ottaa kaksi kerhokaveria. Kerhokaverina toimimisesta saa työtodistuksen.

Lisätietoja Lohjan kerhoista Uudenmaan Lastenliiton verkkosivuilta

 

I konstverkstaden gör man konst och pysslar både inomhus och utomhus. Ledaren ger idéer, men barnen är konstnärerna. Under säsongen innehåller programmet till exempel natur- och fotokonst, samt arbeten med akvarell- och pastellfärger.

Nylands Barnförbund har tillsammans med lokala föreningar organiserat klubbaktiviteter med låg tröskel för barn i mer än tio år. I verksamheten betonas barns engagemang och gemensamma aktiviteter. I vår verksamhet satsar vi på att respektera oss själva och andra, och Barnföreningen är lika med #trevligt tillsammans! Klubbverksamheten är öppen för alla och det finns inga skicklighetskrav. En ram har utformats för varje klubbaktivitet, men barnen i gruppen är alltid delaktiga i att planera aktivitetens innehåll och därför ser varje klubb ut som sin egen grupp.

I den klubbverksamhet som ordnas av Nylands Barnförbund och som är avsedd för barn i lågstadieåldern tas med klubbkompisar i åldern 13-15 år. Klubbkompisarna fungerar som frivilliga assisterande handledare som inspirerar och uppmuntrar klubbens medlemmar. Två klubbkompisar kan tas med i en grupp. Man får ett arbetsintyg över att man arbetat som klubbkompis.

Mer information om klubbar i Lojo på Nylands Barnförbunds webbplats

 

Palveluntuottaja Uudenmaan Lastenliitto / Serviceproducent Nylands Barnförbund

Palveluntuottajan yhteyshenkilö:
Hanna Sares (toiminnanjohtaja)
hanna.sares@lastenliitto.fi
045-1041492

Kerho-ohjaajien yhteystiedot Lastenliiton verkkosivuilta