Kuviskerho

Pienten kuvis 1.-3.luokkalaisille

Kerhossa tehdään monipuolisia juttuja. Askartelua, piirtämistä, maalaamista sekä isompia projekteja jotka kestävät useamman kerran. Mahdollisimman paljon käytämme luovaa tekniikkaa eli emme anna valmiita malleja vaan välineistön. Tarvittaessa autetaan lasta keksimään idean toteutukselle.

Kuvis 4.-6.-luokkalaisille

Kerhossa tehdään monipuolisia juttuja. Askartelua, piirtämistä, maalaamista sekä isompia projekteja jotka kestävät useamman kerran. Teemme myös paljon tavaroita kierrätysmateriaaleista ja opetamme tuunaamaan vanhoja tavaroita. Mahdollisimman paljon käytämme luovaa tekniikkaa eli emme anna valmiita malleja vaan välineistön. Tarvittaessa autetaan lasta keksimään idean toteutukselle.

Kuvis 7.-9.-luokkalaisille

Osallistujien toiveiden mukaan suunnittelemme kevään. Tarkoitus valmistaa isompia projekteja ja tehdä nuorille käyttötavaroita kuten kännykkä telineitä. Opetamme perus tekniikoita. Annamme osallistujien käyttää luovuutta ja pyritään mahdollistamaan heidän omia ideoita. Teemme myös paljon tavaroita kierrätysmateriaaleista ja opetamme tuunaamaan vanhoja tavaroita.

 

Bildkonstklubb för elever i årskurserna 1–3

Vi gör en massa olika grejer i klubben. Pyssel, teckning, målning och större längre projekt. Vi använder kreativ teknik så mycket som möjligt, dvs. vi ger inte färdiga modeller utan ett arbetsmaterial. Om det behövs hjälper vi barnet att konkretisera idén.

Bildkonstklubb för elever i årskurserna 4-6

Vi gör en massa olika grejer i klubben. Pyssel, teckning, målning och större längre projekt. Vi gör också en massa saker av återvunnet material och lär eleverna hur man skräddarsyr gamla saker. Vi använder kreativ teknik så mycket som möjligt, dvs. vi ger inte färdiga modeller utan ett arbetsmaterial. Om det behövs hjälper vi barnet att konkretisera idén.

Bildkonstklubb för elever i årskurserna 7-9

Enligt deltagarnas önskemål planerar vi våren. Syftet är att ta fram större projekt och tillverka för unga konsumtionsvaror som mobiltelefonställ. Vi lär ut grundläggande tekniker. Vi låter deltagarna använda sin kreativitet och strävar efter att de kan möjliggöra sina egna idéer. Vi gör också en massa saker av återvunnet material och lär eleverna hur man skräddarsyr gamla saker.

 

Palveluntuottaja / Serviceproducent Karjalohja-Sammatin 4H-yhdistys