Käsipallokerho

Käsipallokerho, jossa opetellaan käsipallon alkeita ja yleisesti pallon käsittelyä. Kaikkia toiminnassa mukana olevia kohdellaan ehdottoman tasapuolisesti. Tavoitteena on tarjota positiivisia kokemuksia, jotka ruokkivat hyvää oloa ja yhteistä iloa. Positiivisuuden kautta kannustamme kaikkia lapsia ja nuoria heidän taitotasostaan riippumatta sekä luomme heille mahdollisuuden onnistumisen kokemiseen.

En handbollsklubb där man lär sig grunderna i handboll och hur man hanterar bollen i allmänhet. Alla barn som deltar i verksamheten behandlas absolut lika. Målet är att ge positiva upplevelser som ger välbefinnande och gemensam glädje. Genom positivitet uppmuntrar vi alla barn och unga, oavsett färdighetsnivå, och skapar möjligheter för dem att uppleva känslan av att lyckas.

Palveluntuottaja / Serviceproducent Virkkalan Tarmo ry