KAMU-kaikki mukaan!

KAMU-kaikki mukaan! -kerhossa tehdään yhdessä kaikkea kivaa. Ryhmäläisten kanssa voidaan esimerkiksi tehdä luontoretkiä, pieniä kylmäkokkauksia, askarrella, pelailla lauta- ja pihapelejä ja saattaapa jollain kerholaisella olla koira tai kilpikonna, joka pääsisi vierailemaan kerhossa. Tämä kerho on tarkoitettu kaikille KAMUILLE!

Uudenmaan Lastenliitto yhdessä paikallisyhdistysten kautta on järjestänyt matalankynnyksen kerhotoimintaa lapsille jo yli kymmenen vuoden ajan. Toiminnassa korostuu lasten osallisuus ja yhdessä tekeminen. Toiminnassamme panostetaan itsensä ja toisten kunnioittamiseen ja Lastenliitto onkin #kivaayhdessä! Kerhotoiminta on kaikille avointa ja taitovaatimuksia ei ole. Jokaiselle kerhotoiminnalle on suunniteltu runko, mutta toiminnan sisällön suunnittelemiseen osallistuvat aina myös ryhmän lapset ja tästä syystä jokainen kerho on ryhmänsä näköinen.

Uudenmaan Lastenliiton alakouluikäisille suunnattuun kerhotoimintaan otetaan mukaan noin 13-15-vuotiaita kerhokavereita. Kerhokaverit toimivat vapaaehtoisina apuohjaajina, jotka innostavat ja kannustavat kerholaisia. Yhteen ryhmään voidaan ottaa kaksi kerhokaveria. Kerhokaverina toimimisesta saa työtodistuksen.

Lisätietoja Lohjan kerhoista Uudenmaan Lastenliiton verkkosivuilta

 

KAMU-kaikki mukaan! -klubben gör man kul grejer tillsammans. Med gruppmedlemmarna kan man till exempel göra naturutflykter, kallkoka, pyssla, spela bräd- och gårdsspel, och kanske någon klubbmedlem har en hund eller sköldpadda som kan besöka klubben.

Nylands Barnförbund har tillsammans med lokala föreningar organiserat klubbaktiviteter med låg tröskel för barn i mer än tio år. I verksamheten betonas barns engagemang och gemensamma aktiviteter. I vår verksamhet satsar vi på att respektera oss själva och andra, och Barnföreningen är lika med #trevligt tillsammans! Klubbverksamheten är öppen för alla och det finns inga skicklighetskrav. En ram har utformats för varje klubbaktivitet, men barnen i gruppen är alltid delaktiga i att planera aktivitetens innehåll och därför ser varje klubb ut som sin egen grupp.

I den klubbverksamhet som ordnas av Nylands Barnförbund och som är avsedd för barn i lågstadieåldern tas med klubbkompisar i åldern 13-15 år. Klubbkompisarna fungerar som frivilliga assisterande handledare som inspirerar och uppmuntrar klubbens medlemmar. Två klubbkompisar kan tas med i en grupp. Man får ett arbetsintyg över att man arbetat som klubbkompis.

Mer information om klubbar i Lojo på Nylands Barnförbunds webbplats

 

Palveluntuottaja Uudenmaan Lastenliitto / Serviceproducent Nylands Barnförbund

Palveluntuottajan yhteyshenkilö:
Hanna Sares (toiminnanjohtaja)
hanna.sares@lastenliitto.fi
045-1041492

Kerho-ohjaajien yhteystiedot Lastenliiton verkkosivuilta