Kädentaitojenkerho

Taito käsityö- ja muotoilukoulun tarjoamassa kahdeksan kerran opintokokonaisuudessa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin käsityötekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin. Jaksolla valmistetaan erilaisia käsityöllisiä tehtäviä, jotka ovat valittu niin, että ne kehittävät kädentaitojen lisäksi luovaa ilmaisukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa.

 

Hantverks- och formgivningsskolan Taito erbjuder en studiehelhet på åtta gånger där man introducerar ett brett utbud av olika hantverkstekniker, verktyg och material. Under kurser tillverkar man olika hantverk som har valts så att de utvecklat kreativa uttrycks- och problemlösningskunskaper utöver handens färdigheter.

 

Palveluntuottaja / Serviceproducent TAITO Etelä-Suomi Ry